Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Pramene a studničky v okrese Považská Bystrica

HORNÝ PRAMEŇ Horný prameň je zachytený pre skupinový vodovod. Nachádza sa v dolnej časti Manínskej tiesňavy na ľavej strane potoka v nadmorskej výške 337m. Prameň má výdatnosť 60l/s a teplotou 17°C. Ide o puklinový krasový prameň, ktorého stály charakter, veľká výdatnosť a zvýšená teplota potvrdzujú hlbší podzemný kolobeh vôd. Je zdrojom pitnej vody pre Považskú Bystricu. Pre veľmi nízky obsah dusičnanov je voda vhodná aj pre kojencov. …

Prečín

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch na sútoku riek Domanižanka a Bodianka.   HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1385, kedy sa spomína ako Prichen (ďalšie názvy: 1469 Prechyn, 1485 Preczin). Patrila zemianskej rodine Prečínskovcov a Podmanickovcov, neskôr panstvu Považská Bystrica. V roku 1598 mala obec 19 domov, v roku 1784 mala 50 domov, v roku 1828 mala 45 domov. Obyvatelia pracovali v lesoch a v poľnohospodárstve. V …

Predajne v okrese Považská Bystrica

PBP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Pružina

POLOHA. Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov, v Domanižskej kotline na brehoch riečky Pružinka.   HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1272, kedy sa spomína ako Prusina (ďalšie názvy: 1330 Prusinna, Prusina, 1364 Pruzina). Patrila panstvu Košeca, v 13.storočí prešla do vlastníctva zemianskych rodín Pružinských a Lieskovských. V roku 1598 mala 13 píl, 2 mlyny a 46 domov, v roku 1784 mala 270 domov, v roku 1 …

Relax v okrese Považská Bystrica

PBR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Považská Bystrica

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Hornej Marikovej V Ráztoke, poniže Salaníka, bol kríž pod bukom. Zvon bol pod prístreším u Salaníka. Okolo roku 1870 postavili pre zvon zvonicu. Stála až do roku 1949, kedy ju rozobrali. Na jej mieste postavili v rokoch 1948-1949, počas pôsobenia farára Alexandra Klabníka, kaplnku. Postavili ju z vďaky za ukončenie 2.svetovej vojny. V roku 1950 bol do nej umiestnený oltár, dokončená vnútorná maľba od a …

Rozhľadne v okrese Považská Bystrica

ROZHĽADŇA NA STRATENCI Rozhľadňa na vrchu Stratenec /1.055,0m/ v Javorníkoch. Je to výhľadový vrch na hlavnom hrebeni s pamätníkom oslobodzovacích bojov. Pod rozhľadňou sa nachádzajú betónové kríže, ktoré pripomínajú smrť troch príslušníkov 1.československého armádneho zboru, ktorí tu padli 3.mája 1945. Drevená rozhľadňa bola postavená v roku 2010. Má výšku 10m. Na vrcholovú plošinu treba zdolať 24 drevených schodíkov. Výhľady sú čiasto …

Ruiny a základy v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sádočné

POLOHA. Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov, v Domanižskej kotline na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1339, kedy sa spomína ako Saddexna (ďalšie názvy: 1351 Sadasna, 1479 Zadechne, 1495 Sadeczna, 1598 Zadeczne, 1773 Sadecžne, 1946 Sádočné). No je známe už skoršie osídlenie rodom Sádeckých. Bolo to v roku 1268, kedy vstúpili prvýkrát na územie obce zakladatelia rodu. Boli …

TOPlist