Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Sídliská v okrese Považská Bystrica

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Dedovec. V lokalite kde sa dnes nachádza obytná zóna Dedovec (v miestach odbočky na ňu) objavil slovenský archeológ Dr. Anton Petrovský-Šichman pozostatky slovanského opevneného sídliska. Opevnená osada bola skúmaná v rokoch 1957-1958 pod vedením A. Petrovského-Šichmana. Pravdepodobne pochádza z obdobia koniec 8. až 1.polovica 10.storočia. Na ploche s rozmermi 57x46m bolo preskúmaných 54 objektov. Prevažne išlo o rozl …

Skalné útvary v okrese Považská Bystrica

BEZMENNÁ Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.   ČERTOVA SKALA Zaujímavý prírodný útvar v blízkosti obce Brvnište. Solitérne bralo Čertova skala je bralo menších rozmerov ale významnejších tvarov, na ktoré sa viažu viaceré miestne povesti. Nachádza sa severovýchodne od obce Brvnište.   DRAČÍ HREBEŇ Skalný útvar sa nachádza v Súľo …

Skanzeny v okrese Považská Bystrica

Skanzen v Hornej Marikovej Amfiteáter v peknom prírodnom prostredí zrubových drevených chalúp. S výstavbou sa začalo v roku 1986. Konajú sa v ňom slávnosti. Nachádza sa oproti obecnému úradu. …

Slopná

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v Podmanínskej pahorkatine.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1277, kedy sa spomína ako Slopna (ďalšie názvy: 1330 Zolopna, 1369 Zlopna, 1475 Slopna). Patrila zemianskej rodine Slopňanských, v roku 1339 dočasne panstvu Košeca, v roku 1475 panstvu Vršatec. V roku 1598 mala obec 31 domov, v roku 1784 mala 64 domov, v roku 1858 mala 52 domov. Obyvatelia pracovali v lesoch …

Sochy a busty v okrese Považská Bystrica

Busta A. Hlinku v Jasenici Busta Andreja Hlinku stojí pred rímsko-katolíckym kostolom v strede obce. Busta J. Kronera v Považskej Bystrici Bronzová busta umelca a herca Jozefa Kronera /1924-1998/ s faksimile podpisu. Pamätník je venovaný umeleckej rodine Kronerovcov. Pozostáva z bronzovej busty umelca umiestnenej na veľkom prírodnom kameni z kameňolomu Ladce. Autorkou je Ing. arch. Mgr. Art. Elena Pätoprstá z Bratislavy. Pamätník bol od …

Šport v okrese Považská Bystrica

PBŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Považská Bystrica

PBS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stupné

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Papradnianskej doline, na brehu riečky Papradnianka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci na zákupnom práve je z roku 1416, kedy sa spomína ako scultetia de Stupiczna (ďalšie názvy: 1467 Ztwpna, 1525 Stwpne, 1598 Ztupnie, 1773 Supne, 1786 Stupne). Obec vznikla v chotári obce Jasenica. Bola založená na lúčke v úžľabine zvanej "vo Spáde" na ľavom brehu Papradnianky, ale nemohla sa zväčšo …

Sverepec

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine, na brehu riečky Sverepec.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1327, kedy sa spomína ako Scerepecz (ďalšie názvy: 1369 Suerepech, 1396 Zerepecz, 1519 Sverepec). Patrila zemianskym rodinám Visolajských, Podmanických, Suňogovcov, začas panstvu Považská Bystrica. Ako bývalý suňogovský majetok obec spravovali z Budatína. V roku 1598 mala obec 21 domov, v ro …

Synagógy v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

TOPlist