Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Turistické chodníky v okrese Považská Bystrica

Z LÚKY POD STRÁŽOVOM NA HRADSKÚ PRI HORNEJ PORUBE (E8, I23) 0801a: Lúka pod Strážovom (1.030m) - Vyše dediny - Zliechov, bus (603m) - Košecké Rovné (538m) - Dolná Stredná - Kopec - Sedlo Palúch - Vápeč (956m) - Nad Hornou Porubou - Horná Poruba, Za hôrkou, bus (405m) - Pri Hornej Porube, hradská (410m). Dĺžka 19,9km. Čas 8 hodín 50 minút. Červeno značený chodník začína v lokalite Lúka pod Strážovom. Schádza do obce Zliechov a prechádza …

Ubytovanie v okrese Považská Bystrica

PBU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Udiča

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, pri ústí Marikovského potoka do Vodnej nádrže Nosice. HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla v roku 1960 zlúčením Veľkej a Malej Udiče. Veľká Udiča sa spomína v roku 1321 ako dve obce - Duae willae Wdicha (ďalšie názvy: 1405 Udicz, 1479 Udicza, 1503 Nagh Udycza, 173 Welka Udica). Patrila zemianskym rodinám Udičských, Hatňanských, potom panstvu Považská Bystrica. V roku 1598 mala 30 domov, v roku 1784 mala 83 …

Umelé vodné plochy v okrese Považská Bystrica

VODNÁ NÁDRŽ NOSICE (PRIEHRADA MLÁDEŽE) Bola postavená v rokoch 1949-1957. Priehradný múr leží v okrese Púchov. Vodná plocha zaberá časť okresu Považská Bystrica. …

Územia európskeho významu v okrese Považská Bystrica

ČERTOV /SKUEV00102/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 400,755ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho význam …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Považská Bystrica

CHKO KYSUCE Vyhlásenie: Chránená krajinná oblasť bola vyhlásená Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č.68/1974 z 23.5.1984, v znení Zákona Národnej rady SR č.287/1994. Pôvodne sa rozprestierala vo vtedajších okresoch Čadca, Dolný Kubín, Považská Bystrica a Žilina. Dnes sa CHKO rozprestiera v okresoch Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Púchov a Žilina. Územne nadväzuje na CHKO Beskydy vyhlásenú v roku 1973 na moravskej strane. …

Vodná turistika v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o vodnej turistike v okrese. …

Vodné toky v okrese Považská Bystrica

Váh Je to najdlhšia slovenská rieka s dĺžkou 403km (je vodným tokom 2.rádu). Názov rieky pochádza z latinského Vagus, čo znamená blúdivý. Na svojom toku prekonáva výškový rozdiel 559m. Má úzke a značne pretiahnuté povodie (19.696km2) s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi a zjavnejšími lomami sklonu pri ústiach riek Belá, Orava a Kysuca. Lesnatosť povodia je 50%. Geologický podklad tvoria zväčša horniny terciéru. Váh spôsoboval v m …

Vodopády v okrese Považská Bystrica

STRÁŽOVSKÉ VODOPÁDY Prírodná pamiatka. Na území okresu sú jediným zástupcom vodopádov. Nachádzajú sa v NPR Strážov na severovýchodnom svahu Strážova. Na severnom svahu Strážova v nadmorskej výške približne 800m pramení Strážovský potok, ktorý asi o 100m nižšie prekonáva skalné stupne na tektonickom styku rôzne odolných hornín dvoma vodopádmi. Horný vodopád (Horný Strážovský vodopád) je vysoký 9m a dolný vodopád (Dolný Strážovský vod …

Vojenské stavby v okrese Považská Bystrica

Sústava obranných objektov v Považskej Bystrici Obranné objekty (kryty a bunkre) z obdobia 2.svetovej vojny v intraviláne mesta. Nachádzajú sa v lokalite Centrum, nad Kalváriou a na Šibeničnom vŕšku. Od roku 2010 sú zaradené medzi pamätihodnosti mesta. …

TOPlist