Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 526  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  135,18 ob./km2

Okresné mesto:  Považská Bystrica

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Nosice (280,0 m), celok Považské podolie, podcelok Podmanínska pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Vrchteplá

  POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch, v Súľovských skalách.   HISTÓRIA. Prvá nepriama písomná zmienka o území obce pochádza z roku 1351, kedy sa spomína ako "Werch". Uvádza sa v listine, ktorou kráľ Ľudovít I. nariadil nitrianskej kapitule, aby uviedla Mikuláša, syna Adriana z Podmanína a Pavla, syna Tanaka z Teplej do držby lesného majetku zvaného Lúčka. Prvá zmienka o obci je z roku 1430, kedy sa spomína ako ze …

Vrchy v okrese Považská Bystrica

JAVORNÍKY Veľký Javorník /1.071,5m/ - najvyšší vrch Javorníkov, ktorý leží v hlavnom hrebeni. Terén je plochý a časť hrebeňa je odlesnená. Poskytuje nevšedné výhľady na okolité horstvá. Cez vrch vedie červeno značený turistický chodník /0842/. Stratenec /1.055,0m/ - výhľadový vrch na hlavnom hrebeni Javorníkov s pamätníkom oslobodzovacích bojov. Na vrchu je rozhľadňa. Cez vrch vedie červeno značený turistický chodník /0842/. Malý Javo …

Výrobné stavby v okrese Považská Bystrica

Objekt č.20 - valcovňa s komínom v Považskej Bystrici Objekt č.20. Továrenská hala s tromi loďami a vysokým tehlovým komínom. Postavená bola v rokoch 1929-1931. Je súčasťou najstaršieho areálu strojární. Začala sa stavať ako druhý objekt. Pracovať sa v nej začalo v roku 1931. Nachádza sa v areáli Považských strojární na ulici Robotnícka 2137. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta. Objekt č.39 - správna budova a vstupná brá …

Významné stromy v okrese Považská Bystrica

BAZY ČIERNE V POVAŽSKEJ BYSTRICI Tri exempláre bazy čiernej s obvodmi kmeňa 68cm, 80,5cm a 180cm. Stromy rastú v Považskej Bystrici. DUB V PODMANÍNE Starý dub na starom cintoríne v Považskej Bystrici, mestská časť Podmanín. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta. HRUŠKA OBYČAJNÁ V ORLOVOM Hruška obyčajná s obvodom kmeňa 447cm. Rastie v Považskej Bystrici, v mestskej časti Orlové. JABLOŇ V PRIEDHORÍ Plánka, jabloň, rastie v …

Záhrady v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Záskalie

  POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine na brehoch Manínskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci spolu s osadou Bazalia je z roku 1379. Spomína sa ako Chonkakwmegye (Chukakeumegye), čo znamená niečo ako miesto uzavreté zrezanou skalou (ďalšie názvy: 1405 Zazkale, 1484 Superior Zazkalye, 1598 Zaskalie). Postupne patrila zemianskym rodinám Záskalských, Zamarószyovcov, Klobušických, Podmanic …

Zvonice v okrese Považská Bystrica

Zvonica v Čelkovej Lehote Zrubová zvonica z roku 1807. Zvonica v Hatnom Stará zrubová zvonica na podmurovke z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa pred obecným úradom v strede obce. Zvonica v Klieštine Drevená zrubová zvonica z roku 1916. Nová zvonica v Plevníku-Drienovom Nová zvonica v časti Dolina bola postavená v roku 2000. Autorom je Ing. arch. Tibor Ištók. Stojí priamo pri ceste, pri autobusovej zastá …

TOPlist