Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Považská Bystrica

DOLNOMARIKOVSKÁ LIPA Lipa malolistá. Nachádza sa v Dolnej Marikovej na okraji lesného porastu vedľa štátnej cesty smerom na Hornú Marikovú za osadou Ficovci. Lipa malolistá je polotienna až tienna drevina, ktorá sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči mrazu. Je pomerne odolná voči pôsobeniu biotických škodlivých činiteľov a do určitej miery odoláva i pôsobeniu emisií. Pomerne dobre znáša kontinentálnu klímu ale aj zostrih. Je to strom výni …

Doliny v okrese Považská Bystrica

HLUCHÁ DOLINA Dolinka, ktorá sa nachádza v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, pod vrchom Sokolie /1.032,4m/. Začína sa oddelením od doliny, ktorou preteká Biely potok a končí v sedle pod Javorinou /1.010,0m/. Väčšiu časť tvorí asfaltová cesta. MARIKOVSKÁ DOLINA Nachádza sa v celku Javorníky. Je najdlhšou dolinou v Javorníkoch zo slovenskej strany. Prebieha v smere od juhovýchodu na severozápad. Od ústia po záver mer …

Jaskyne v okrese Považská Bystrica

AKTÍVNA VÝVEROVÁ Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 792m v katastri obce Pružina. BABIRÁTKA Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Nachádza sa v nadmorskej výške 415m v dolinke Radotina pri obci Pružina. Jaskyňa v ľavom brehu Bieleho jarku s tvarom predĺženého výklenku (abri) je dlhá 19 metrov. Vznikla eró …

Kúpele v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Považská Bystrica

NPR MANÍNSKA TIESŇAVA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967 ako štátna prírodná rezervácia pod názvom Manínska úžina. Vo vtedajšom popise územie predstavovalo divoký vápencový kaňon epigenetického pôvodu so vzácnou vápencovou flórou a faunou. Využívané bolo ako vedecko-výskumný a turisticko-rekreačný objekt. Malo výmeru 117,63ha a ochranné pásmo 70,49ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prír …

Parky v okrese Považská Bystrica

DOLNÝ LIESKOV Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Anglický park s nepravidelným pôdorysom. V prírodno-krajinárskom parku s historickou zeleňou rastie breza s obvodom kmeňa 200cm, dub letný s obvodom kmeňa 250cm, hrab s obvodom kmeňa 200cm a javor s obvodom kmeňa 250cm. Park vznikol v 2.polovici 18.storočia, zmeny zaznamenal v 19.storočí. Nachádza sa tu chránený strom Lipa v Dolnom Lieskove. V strede parku je jaz …

Pohoria v okrese Považská Bystrica

Územie okresu Považská Bystrica zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty leží v centrálnej časti okresu celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a v severozápadnej časti celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Ostatné územie zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti, v juhovýchodnej časti celok Strážovsk …

Pramene a studničky v okrese Považská Bystrica

HORNÝ PRAMEŇ Horný prameň je zachytený pre skupinový vodovod. Nachádza sa v dolnej časti Manínskej tiesňavy na ľavej strane potoka v nadmorskej výške 337m. Prameň má výdatnosť 60l/s a teplotou 17°C. Ide o puklinový krasový prameň, ktorého stály charakter, veľká výdatnosť a zvýšená teplota potvrdzujú hlbší podzemný kolobeh vôd. Je zdrojom pitnej vody pre Považskú Bystricu. Pre veľmi nízky obsah dusičnanov je voda vhodná aj pre kojencov. …

Prirodzené vodné plochy v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Považská Bystrica

BEZMENNÁ Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.   ČERTOVA SKALA Zaujímavý prírodný útvar v blízkosti obce Brvnište. Solitérne bralo Čertova skala je bralo menších rozmerov ale významnejších tvarov, na ktoré sa viažu viaceré miestne povesti. Nachádza sa severovýchodne od obce Brvnište.   DRAČÍ HREBEŇ Skalný útvar sa nachádza v Súľo …

TOPlist