Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik

Najnižší bod:  hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Bojnice

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na južnom úpätí Malej Magury. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Bojnice existovali už v 6.storočí ako strážna osada. Dejiny mesta sú spojené s Bojnickým hradom. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11.storočia. Už v prvej písomnej zmienke o Bojniciach z roku 1113 v listine zoborského opátstva sa spomína bojnické podhradie „de s …

Bystričany

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, na pravom brehu rieky Nitra, v Hornonitrianskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, kedy sa spomína ako Byztriche. Je viac než pravdepodobné, že obec vznikla oveľa skôr. Patrila hradnému panstvu  Sivý kameň, od roku 1534 Bartošovi a od roku 1535 opäť panstvu Sivý kameň. Od roku 1601 obec patrila Dóc …

Čavoj

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Strážovských vrchoch. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvý raz sa obec písomne spomína v roku 1364 ako Chawoy. Osadu založili na klčovisku synovia Jána Bossányiho, Barius a Juraj. Patrila Bossányiovcom, neskôr Rudnayovcom a Újfallussyovcom. V roku 1431-1434 ju prepadli prívrženci husitov. V roku 1578 košeckí zabrali bane na zlato a striebro. …

Čereňany

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch Čerenianskeho potoka. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1329 ako Cherinen. Patrila panstvu Bojnice. V roku 1388 patrila panstvu Sivý kameň, v 15.storočí časť obce patrila paulínom z Lefantoviec, neskoršie Dóczyovcom, Lessenyeyovcom, Palugayovcom a Hunyadyovcom. V októbri 1920 polovica obc …

Chránené stromy v okrese Prievidza

BOJNICKÁ LIPA Od roku 1969 chránený strom Lipa kráľa Mateja stojí na význačnom a frekventovanom mieste pred Bojnickým zámkom v Bojniciach. Je to 700 ročná lipa veľkolistá. Ochrana najstaršej a najmohutnejšej lipy na Slovensku a jednej z najstarších v Európe. Má veľkú historickú a kultúrnu hodnotu. Podľa ľudovej tradície ju vysadil vtedajší pán Bojníc Matúš Čák Trenčiansky, pravdepodobne v roku 1301, v roku keď zomrel posledný kráľ z ro …

Chrenovec-Brusno

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina. Leží na brehoch rieky Handlovka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Dnešná obec vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch pôvodne samostatných obcí Chrenovec a Brusno. Najskôr sa Brusno stalo miestnou časťou Chrenovca a v roku 1993 vznikli dve rovnoprávne časti obce s dnešným spoločným názvom. Ďalšou miestnou čas …

Chvojnica

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v severnej časti pohoria Magura. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Osídlenie obce úzko súvisí s ťažbou zlata. Prví osadníci boli baníci, ktorí boli povolaní na ťažbu rudy. Meno osady naznačuje, že to boli nemeckí kolonisti. Prišli sem z Nitrianskeho Pravna v roku 1337. Bývalá banícka obec je prvýkrát písomne doložená v roku 1614. V …

Cigeľ

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v severozápadnom podhorí pohoria Vtáčnik. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1362, kedy sa spomína ako banícka obec pod názvom Luchka /Lúčky/. Vznikla na území hradného panstva Prievidza. V roku 1362 ju bojnický kastelán Ján Gillet daroval Petrovi zo Šútoviec za jeho služby. Po vymretí jeho rodu patrila R …

Cintoríny v okrese Prievidza

BOJNICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2010. Príkostolný cintorín bol okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours až do 19.storočia. Cintorín vznikol v 2.polovici 11.storočia. Upravovaný bol v 13.-18.storočí, 19.-21.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Cintorín sa nachádza v Pamiatkovej zóne na Sládkovičovej ulici.   DIVIACKA NOVÁ VES. Židovský cintorín. Cintor …

Cyklotrasy v okrese Prievidza

019 – Hornonitrianska cyklomagistrála Čičmany – Tužina – Chvojnica – Poruba – Kanianka – Bojnice – Opatovce nad Nitrou – Koš – Nováky – Kamenec pod Vtáčnikom – Bystričany – Čereňany – Oslany – Malé Uherce – Partizánske – Žabokreky nad Nitrou. Dĺžka 65km. Červeno značená cyklotrasa vedie takmer celá územím okresu. Začína v Čičmanoch. Na územie okresu prichádza  v sedle Javorinka. Uvedenými obcami prechádza územie okresu po štátnej …

TOPlist