Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Bojnice

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na južnom úpätí Malej Magury. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Bojnice existovali už v 6.storočí ako strážna osada. Dejiny mesta sú spojené s Bojnickým hradom. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11.storočia. Už v prvej písomnej zmienke o Bojniciach z roku 1113 v listine zoborského opátstva sa spomína bojnické podhradie „de s …

Bystričany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, na pravom brehu rieky Nitra, v Hornonitrianskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, kedy sa spomína ako Byztriche (ďalšie názvy: 1773 Bistricsany). Je viac než pravdepodobné, že obec vznikla oveľa skôr. Patrila hradnému panstvu Sivý Kameň, od roku 1534 Bartošovi a od roku 1535 opäť panstvu Sivý Kameň. Od roku 1601 obec patri …

Čavoj

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Strážovských vrchoch. Leží severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvý raz sa obec písomne spomína v roku 1364 ako Chawoy (ďalšie názvy: 1397 Chawayo, 1786 Cschawai, 1808 Cžawoj, 1920 Čávoj, 1927 Čavoj). Osadu založili na klčovisku synovia Jána Bossányiho, Barius a Juraj. Patrila Bossányiovcom, neskôr Rudnayovcom a Újfallussyovcom. V roku 1431-1434 ju prepadli prívrženci husitov …

Čereňany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch Čerenianskeho potoka. Leží juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1329 ako Cherinen (ďalšie názvy: 1388 Cherene, 1773 Cžerenany, 1920 Čerene, 1927 Čereňany). Patrila panstvu Bojnice, v roku 1388 patrila panstvu Sivý Kameň, v 15.storočí časť obce patrila paulínom z Lefantoviec, neskoršie Dóczyovcom, Lessenyeyovcom, Palugyayo …

Chrenovec-Brusno

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina. Leží na brehoch rieky Handlovka východne od okresného mesta. HISTÓRIA. Dnešná obec vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch pôvodne samostatných obcí Chrenovec a Brusno. Najskôr sa Brusno stalo miestnou časťou Chrenovca a v roku 1993 vznikli dve rovnoprávne časti obce s dnešným spoločným názvom. Ďalšou miestnou časťou Chrenovca bola v rokoc …

Chvojnica

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v severnej časti pohoria Magura. Leží severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Osídlenie obce úzko súvisí s ťažbou zlata. Prví osadníci boli baníci, ktorí boli povolaní na ťažbu rudy. Meno osady naznačuje, že to boli nemeckí kolonisti, prišli sem z Nitrianskeho Pravna v roku 1337. Bývalá banícka obec je prvýkrát písomne doložená v roku 1614 ako Chojnica (ďalš …

Cigeľ

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v severozápadnom podhorí pohoria Vtáčnik. Leží južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Najstaršia zmienka o obci je z roku 1362, kedy sa spomína ako banícka obec pod názvom Luchka, Lúčky (ďalšie názvy: 1461 Cyglen, 1773 Czigell, 1920 Cigľa, 1927 Cigeľ). Vznikla na území hradného panstva Prievidza. V roku 1362 ju bojnický kastelán Ján Gillet daroval Petrovi zo Šútovi …

Cintoríny v okrese Prievidza

BOJNICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2010. Príkostolný cintorín bol okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours až do 19.storočia. Cintorín vznikol v 2.polovici 11.storočia. Upravovaný bol v 13.-18.storočí, 19.-21.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Cintorín sa nachádza v Pamiatkovej zóne na Sládkovičovej ulici.   DIVIACKA NOVÁ VES. Židovský cintorín. Cintor …

Diviacka Nová Ves

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, vo Vestenickej brázde. Leží na brehoch rieky Nitrica, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1270 ako Deueche (ďalšie názvy: 1349 Wyfalw, 1773 Divjaczke Nowejsa, 1920 Diviacka Nová Ves). Patrila hradu Nitra, od roku 1271 Joachimovi de Szeg. Jeho syn Ivanka obec daroval zoborskému kláštoru. V roku 1294 ju kúpil Štefan z Diviak a obec sa s …

Diviaky nad Nitricou

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží na brehoch rieky Nitrica, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1113, ďalej z roku 1232 a z roku 1348. V roku 1246 sa obec spomína ako Dywek (ďalšie názvy: 1271 Deuek, 1342 Egyhazdiak, 1407 Eghazasgywek, 1773 Diwjaky, 1927 Diviaky nad Nitricou). Obec sa vyvinula zo slovanskej osady z 10. - …

TOPlist