Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Prievidza

BOJNICE. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Budova fary so záhradou s košatými lipami. Bola postavená v 14.storočí. Upravená bola v polovici 16.storočia, v rokoch 1724-1746, 1923, 1934 a v 90.rokoch 20.storočia. Je to baroková stavba s pôdorysom v tvare T, dvojpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Stojí juhovýchodne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours na Sládkovičovej ulici 8 …

Hradiská v okrese Prievidza

BOJNICE. Dubnica - Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Archeologická lokalita Dubnica – Hradište. Na ťažko dostupných polohách sú v starej železnej dobe (halštatská doba) v období 700 p. n.l. - 400 p. n.l. budované opevnené hradiská, také bolo aj na Hradišti severozápadne od obce. Vrcholová plošina je chránená mohutným valom elipsovitého pôdorysu, ktorý severným smerom stúpa. Archeologický výskum z roku 1981, ktor …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Prievidza

BOJNICE Hrad patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Pôvodne gotický hrad bol vybudovaný na travertínovej kope, na brale nad mestom. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11.storočia, pričom prvá písomná zmienka o existencii hradu a podhradia je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne bol dreveným hradom a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Jeho najstaršie kamenné prvky siahajú do 12.storočia. Postupne v pr …

Kaštiele v okrese Prievidza

BYSTRIČANY. Kaštieľ v Chalmovej. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančná stavba z 1.polovice 17.storočia. Dvojpodlažný kaštieľ s pivnicou, s dvoma nárožnými vežami, s pôdorysom v tvare U a dvojtraktovou dispozíciou, bol zbarokizovaný v 18.storočí, rozšírený a upravený v 40.rokoch 19.storočia a renovovaný začiatkom 20.storočia. V okolí kašt …

Ľudová architektúra v okrese Prievidza

ČAVOJ Zachovali sa tu zrubové omazané a obielené domy so šindľovou strechou a podlomenicou.   DLŽÍN Pre obec boli charakteristické stavby z nepálenej tehly s kamenným základom vbíjaným do hliny.   HANDLOVÁ V časti Nová Lehota sa nachádza veľa pôvodných kamenných neomietnutých domov uprostred záhrad s množstvom prekrásnych solitérov líp.   Roľnícky dvor č.23, 24. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Pamiatkové územia v okrese Prievidza

  PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRIANSKE PRAVNO Územie obce bolo 27.5.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V roku 2005 boli upravené jej hranice. Renesančné štvorcové námestie tvorí centrum obce. Je významné zachovanou typickou meštiackou zástavbou a radnicou v jeho strede. …

Sídliská v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist