Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Pred vstupom do Bojnického hradu. Vstupný barokový kamenný most bol postavený v 17.storočí (Filiberto Luchese). Upravený bol v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert) a v roku 2000. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici v predhradí hradu.   HANDLOVÁ. Kamenný most. Kamenný most sa nachádza na Partizánskej ulici.   HANDLOVÁ. …

Drobná architektúra v okrese Prievidza

BOJNICE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Fontána v parku pri Bojnickom hrade bola postavená v novogotickom štýle okolo roku 1900. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici.   BOJNICE. Hradná studňa. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Hradná studňa bola Vyhĺbená bola v 14.storočí. Upravená bola v rokoch 1888-1895. Prevládajúci sloh romantický. Má kru …

Ruiny a základy v okrese Prievidza

HANDLOVÁ. Pozostatky vstupnej kamennej brány. Pozostatky vstupnej kamennej brány do mesta na Dolnom konci. Do roku 1927 to bol vstup do mesta.   HORNÉ VESTENICE. Základy kostola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Kostol z poveľkomoravského obdobia bol postavený v lokalite Hôrka, východne od obce, v 10.-12.storočí. V 13.storočí tu bol gotický kostol. Na prelome 14.-15.storočia bol rozšírený a prestavaný na renes …

Vojenské stavby v okrese Prievidza

BOJNICE. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Podzámocká v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr. Hradbový múr okolo starej časti mesta z konca 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí a v rokoch 1889-1908. Brána opevnenia. Renesančná brána opevnenia postavená v 30.rokoch 17.storočia.   KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Pozostatky partizánskych …

Výrobné stavby v okrese Prievidza

ČEREŇANY. Mlyn na Žiarskom potoku. Už v roku 1659 bolo zmluvou riešené užívanie vodného mlyna, ktorý bol majetkom paulínskeho kláštora svätého Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach. Mlyn sa zachoval a je dodnes v prevádzke.   HANDLOVÁ. Stavby a zariadenia na ťažbu a úpravu uhlia. Stavby a zariadenia na stavbu a úpravu uhlia majú kontinuitu od začiatku 20.storočia. Tvoria ich: Tehelňa a stroj na výrobu tehál. Stojí na Št …

TOPlist