Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Dlžín

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1272 ako Dolsyn (ďalšie názvy: 1786 Dlžen, 1920 Dlžín). Bola pôvodnou osadou rodu Diviackovcov. V roku 1715 mala 5 domácností, v roku 1778 mala mlyn a 19 domov, v roku 1828 mala 24 domov a 169 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, pracovali v l …

Dolné Vestenice

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brána. Leží na pravom brehu rieky Nitrica, juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec bola osídlená už v 11.storočí ako súčasť panstva hradu Nitra. Od konca 11.storočia patrila nitrianskemu biskupstvu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1349, kedy sa spomína ako Wezthenicz Inferior (ďalšie názvy: 1773 Dolne Westenicze). Patrila panstvu Skačan …

Dopravné a športové stavby v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Pred vstupom do Bojnického hradu. Vstupný barokový kamenný most bol postavený v 17.storočí (Filiberto Luchese). Upravený bol v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert) a v roku 2000. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici v predhradí hradu.   HANDLOVÁ. Kamenný most. Kamenný most sa nachádza na Partizánskej ulici.   HANDLOVÁ. …

Drobná architektúra v okrese Prievidza

BOJNICE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Fontána v parku pri Bojnickom hrade bola postavená v novogotickom štýle okolo roku 1900. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici.   BOJNICE. Hradná studňa. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Hradná studňa bola Vyhĺbená bola v 14.storočí. Upravená bola v rokoch 1888-1895. Prevládajúci sloh romantický. Má kru …

Evanjelické kostoly v okrese Prievidza

PRIEVIDZA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ZEMIANSKE KOSTOĽANY Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Jednoloďový kostol s centrálnou dispozíciou bol postavený v barokovom slohu v rokoch 1735-1736. Koncom 18.storočia bol upravený na spôsob tolerančných chrámov bez veže a zvona. Kostol má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záv …

Galérie v okrese Prievidza

GALÉRIA VELVET. Bojnice. Umelecky vysoko kvalitná galéria v centre mesta pravidelne prezentuje tvorbu súčasných moderných slovenských i zahraničných umelcov. Predstavuje diela popredných i menej známych autorov a zároveň ponúka kvalitné drobné úžitkové umenie.   GALÉRIA VÝTVARNÉHO UMENIA. Bojnice. Galéria je súčasťou múzea v priestoroch Bojnického zámku.   GALÉRIA V HOTELI BANÍK. Handlová. Výstava diel akademického …

Handlová

  POLOHA. Mesto leží vo východnej časti okresu, v Handlovskej kotline, severovýchodne od pohoria Vtáčnik. Leží na brehoch rieky Handlovka, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z 8.3.1376 kedy bola richtárovi Henrichovi Chrikeerovi vydaná zakladateľská listina na osadu v lokalite Seperdeo. Obec bola založená na zákupnom práve. Založili ju nemeckí kolonisti súčasne s niekoľkým …

Historické budovy v okrese Prievidza

BOJNICE. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Budova fary so záhradou s košatými lipami. Bola postavená v 14.storočí. Upravená bola v polovici 16.storočia, v rokoch 1724-1746, 1923, 1934 a v 90.rokoch 20.storočia. Je to baroková stavba s pôdorysom v tvare T, dvojpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Stojí juhovýchodne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours na Sládkovičovej ulici 8 …

Horná Ves

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, na rozhraní pohorí Tribeč a Vtáčnik, na brehoch Oslianskeho potoka. Leží juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1239, kedy sa spomína ako Superior Hozlem (ďalšie názvy: 1329 Felfalu, 1808 Horní Wes). Patrila Banskej komore a od roku 1429 mestu Kremnica. Osídlenie tu ale bolo už predtým, čoho dôkazom je zoborská listina kráľa Kolomana z roku 1113. Okolo …

Horné Vestenice

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brána. Leží na pravom brehu rieky Nitrica, juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z rokov 1332-1337 v záznamoch pápežských zberateľov, ktorí vyberali príspevok na križiacke výpravy. Spomína sa ako Vestinic (ďalšie názvy: 1349 Wezthenicz superior, 1773 Horne Westenicze). Obec sa vyvinula zo slovanskej osady v 11.storo …

TOPlist