Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Hradiská v okrese Prievidza

BOJNICE. Dubnica - Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Archeologická lokalita Dubnica – Hradište. Na ťažko dostupných polohách sú v starej železnej dobe (halštatská doba) v období 700 p. n.l. - 400 p. n.l. budované opevnené hradiská, také bolo aj na Hradišti severozápadne od obce. Vrcholová plošina je chránená mohutným valom elipsovitého pôdorysu, ktorý severným smerom stúpa. Archeologický výskum z roku 1981, ktor …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Prievidza

BOJNICE Hrad patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Pôvodne gotický hrad bol vybudovaný na travertínovej kope, na brale nad mestom. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11.storočia, pričom prvá písomná zmienka o existencii hradu a podhradia je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne bol dreveným hradom a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Jeho najstaršie kamenné prvky siahajú do 12.storočia. Postupne v pr …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Prievidza

BOJNICE. Kaplnka svätého Michala, archanjela. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pohrebná gotická Kaplnka Michalko, pôvodne Kaplnka svätej Žofie, bola postavená v 14.storočí. Upravená bola v rokoch 1718,1934,1950,1959,1989-1991 a 2004. Nachádza sa v areáli farského rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, pri jeho južnej strane na ulici Sládkovičova. Prízemná stavba má obdĺžnikový pôdorys, …

Jalovec

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina, na brehoch rieky Handlovka. Leží východne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1430, kedy sa spomína ako Alloc (ďalšie názvy: 1773 Jalovecz). Ako slovanská obec vznikla však už v 12.storočí. Začiatkom 13.storočia patrila rodine Dobakovcov, od roku 1244 panstvu Bojnice. Poddaní zásobovali zámok metlami, pan …

Kalvárie v okrese Prievidza

BOJNICE Takmer 200-ročná romantická kalvária, Golgota, nad mestom smerom na Nitrianske Rudno. Je ukrytá v lesnom poraste s vôňou borovíc. Dal ju postaviť správca bojnického panstva Andreas Csicsmanyi v roku 1816. Je tu šesť zastavení krížovej cesty v podobe malých kaplniek s maľovanými obrazmi od neznámeho ľudového majstra na plechu. Na vrchole kalvárie je skupina Ukrižovania a ústredná baroková Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Je t …

Kamenec pod Vtáčnikom

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Hornonitrianskej kotline, severozápadne od pohoria Vtáčnik. Leží juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1955 zlúčením obcí Dolný Kamenec a Horný Kamenec. V dnešnom chotári zlúčených obcí najskôr vznikol Horný Kamenec. Najstaršia písomná zmienka o obci Horný Kamenec je z roku 1355, kedy sa spomína ako Superior Caste Ilyan (ďalšie názvy: 1419 Kemenech, 1773 Hornykamencz). …

Kanianka

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Hornonitrianskej kotline, východne od pohoria Magura. Leží na brehoch riečky Kanianka, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1479 ako Kanyanka (ďalšie názvy: 1920 Kanianka). Patrila panstvu Bojnice. Bola to poľnohospodárske obec, ktorá vraj pomenovanie získala od niekdajšieho panského baču Kaňana, ktorý tu mal postavenú kolibu. Z roku 1463 pochádza li …

Kaplnky v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Hrad Bojnice vyhlásený v roku 1963. Hradná Kaplnka svätého Jána Kapi s kryptou sa nachádza v južnej časti predhradia. Postavená bola v barokovom slohu v rokoch 1644-1662 (Filiberto Luchese). Upravená bola v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert). Prevládajúci sloh novogotický. Jednoloďová, jednopodlažná kaplnka s podkrovím a podzemím, s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Výrazná štuková kle …

Kaštiele v okrese Prievidza

BYSTRIČANY. Kaštieľ v Chalmovej. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančná stavba z 1.polovice 17.storočia. Dvojpodlažný kaštieľ s pivnicou, s dvoma nárožnými vežami, s pôdorysom v tvare U a dvojtraktovou dispozíciou, bol zbarokizovaný v 18.storočí, rozšírený a upravený v 40.rokoch 19.storočia a renovovaný začiatkom 20.storočia. V okolí kašt …

Kľačno

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch rieky Nitra. Leží severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec bola založená v 2.polovici 14.storočia na zákupnom práve a patrila panstvu Bojnice. História obce siaha do roku 1413 a vznikla ako reťazcové osídlenie pozdĺž horného toku rieky Nitra nemeckými baníkmi, ktorí boli pozvaní na ťažbu zlata. Historický názov obce z roku 1413 bol Geydel (ďalšie názv …

TOPlist