Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Opatovce nad Nitrou

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch rieky Nitra. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína bez názvu v roku 1113 v zoborskej listine, kde kráľ Koloman /1095-1116/ potvrdzuje majetky opátstva benediktínov z kláštora svätého Hypolita na nitrianskom Zobore. Prvý názov Apathy sa v listinách objavuje v roku 1424. Patrila zoborskému kláštoru, od roku 1468 pans …

Oslany

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Oslianska kotlina, na rozhraní pohorí Tribeč a Vtáčnik. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Predpokladá sa, že obec existovala už za vlády svätého Štefana /997-1038/. Prvá písomná zmienka je v listine kráľa Belu IV. z roku 1254, kde sa spomína kráľovský úradník Ivanka z Oslian. Obec sa spomína ako Ozlan. Z roku 1329 je do …

Pamätné tabule v okrese Prievidza

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa B. Irrgangovej. Pamätná tabuľa narodenia B. Irrgangovej je osadená na budove SZS, na Námestí baníkov.   HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa K. Gottwalda. Pamätná tabuľa Klementa Gottwalda je osadená na Štrajkovej ulici.   HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa L. Novomeského. Pamätná tabuľa Ladislava Novomeského je osadená na Gymnáziu I. Bellu.   HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa na pamätnom dome z 2.svetovej vojny. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Prievidza

BOJNICE. Dubnica.   CIGEĽ. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Počas SNP v horách nad obcou pôsobili partizánske jednotky, ktorým pomáhali obyvatelia obce. Obete 2.svetovej vojny pripomína pamätník SNP z roku 1966, ktorý stojí pred obecným úradom. Jeho autorom je J. Mazan.   CIGEĽ. Pomník pri kultúrnom dome.   DOLNÉ VESTENICE. Pomník. Kultúrna pamiatka. Pomník na námestí.   HANDLOVÁ. Pa …

Pamiatkové územia v okrese Prievidza

  PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRIANSKE PRAVNO Územie obce bolo 27.5.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V roku 2005 boli upravené jej hranice. Renesančné štvorcové námestie tvorí centrum obce. Je významné zachovanou typickou meštiackou zástavbou a radnicou v jeho strede. …

Podhradie

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu, na rozhraní Hornonitrianskej kotliny a pohoria Vtáčník, na jeho západných svahoch. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1352, kedy sa obec spomína ako Keselenken. Patrila Pásztoiovcom, od roku 1434 Majthényiovcom. Jej názov sa postupom času menil. Vznik obce je spojený s existenciou hradu Sivý kameň, pod ktorým vznikla a rozvíjala sa. …

Poluvsie

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na brehoch rieky Nitra, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla na zákupnom práve obnovením staršej osady pri potoku Lubená už v 14.storočí. Založil ju v roku 1358 prievidzský richtár Petrík. Obec mal spočiatku v správe, bola poddanskou obcou Prievidze a od 16.storočia patrila bojnickému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. …

Poruba

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Hornonitrianskej kotliny pohoria Malá Magura. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec založili v 14.storočí na zákupnom práve. Patrila bojnickému panstvu. Prvýkrát sa spomína v roku 1339, keď starú slovanskú obec dosídlil na zákupnom práve Konchlin a podľa neho dostala aj meno. Od roku 1430 nesie nezmenený názov Poruba. Pálffyovci ju v 19.storočí daroval …

Pravenec

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na ľavom brehu rieky Nitra. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Patrí k najstarším obciam celého údolia, ktorej počiatky siahajú až do obdobia Veľkej Moravy. Spomína sa v roku 1267 ako Prona. Patrila Diviackovcom, v 15.storočí Bossányiovcom. Od roku 1533 patrila Krištofovi Šurianskemu, od roku 1640 krátko panstvu Bojnice. V 17.-19.sto …

Prievidza

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na brehoch rieky Nitra, nad sútokom s Handlovkou.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113 v metačnej listine benediktínov zo Zobora. Aj keď slovanská osada, v tej dobe nazývaná Preugian vznikla už podstatne skôr, v 7. a 8.storočí. Z roku 1276 pochádza prvá písomná zmienka o prievidzskom hrade (Castrum Preuge), ktorý s …

TOPlist