Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Synagógy v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Temeš

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v závere Hornonitrianskej kotliny, v časti Rudnianska kotlina. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec založil zámožný škultét s cieľom dobývania rudy, striebra a zlata v roku 1332 pod názvom Lehota Telem Vocata na nemeckom záložnom práve. Patrila Bossányiovcom. V rokoch 1432-1433 ich majetky vyplienili husitskí prívrženci Jakuba z  …

Turistické chodníky v okrese Prievidza

0708 Uhrovec – Jankov vŕšok – Holý vrch – Pod Čihocom – Kňažinové lúky – Sedlo Rokoš – Rokoš – Košútova skala – Sedlo Rázdelie – Čierny vrch – Kšinianska poľana – Suchý vrch – Pod Capárkou – Medvedica – Závadská poľana – Nad Krištofovcami – Horný Laz – Pod židovým, rázcestie s modrou - Sedlo Košariská, rázcestie so zelenou - Chata Homôlka. Dĺžka 37,8km. Čas 10 hodín 55 minút. Červeno značený turistický chodník sa začína v Uhrovci. …

Tužina

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, na konci Hornonitrianskej kotliny, na brehoch riečky Tužina. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená na zákupnom práve v 14.storočí. Spomína sa v roku 1393 ako Villa Fabri, kedy jej richtárovi bolo povolené založiť ďalšiu osadu pri potoku, ktorá neskôr splynula s pôvodnou obcou. Obec patrila bojnickému panstvu. Väčšina obyvateľstva bola nemeckej národnos …

Ubytovanie v okrese Prievidza

PDU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Prievidza

BOJNICE. Jazero v parku. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Jazierko v severnom parku Bojnického hradu v Pamiatkovej zóne. Bolo vybudované v rokoch 1899-1909.   BYSTRIČANY. Jazero v parku. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Jazero v strede parku pri Kaštieli na Chalmovskej ulici bolo vybudované v 2.polovici 19.storočia.   HANDLOVSKÝ RYBNÍK Rybník sa nachá …

Územia európskeho významu v okrese Prievidza

BASKE /SKUEV0274/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 3.645,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Lipovo-javorové sutinové les …

Valaská Belá

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch, v časti Zliechovská hornatina. Leží na brehoch rieky Nitrica, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená na valašskom práve. Vznikla z kopaničiarskych osád. Názov Valaská Belá, Bella Valaszka sa prvýkrát vyskytuje v listine z roku 1120 ale táto listina sa pokladá za falzum. Je to veľká kopaničiarska obec, ktorá má až …

Veľká Čausa

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina. Leží na brehoch rieky Handlovka, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1358. Obec sa v roku 1430 spomína ako Nagy Chewche. Pôvodne bola obcou pri hradskej, dnes je to klasická prícestná radová obec. Patrila panstvu Prievidza, od roku 1430 panstvu Bojnice. V 19.storočí sa v chotári …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Prievidza

CHKO PONITRIE Bola vyhlásená 24.6.1985. Rozloha 37.665,41ha. Chránené územie sa rozkladá na území dvoch odlišných geologicko-geomorfologických celkov, ktoré svojim rozdielnym charakterom skalného podkladu objasňujú príčiny rozširovania rastlinných spoločenstiev. Južnejšia časť sa nachádza v pohorí Tribeč, ktoré tvorí hrádzu v smere severovýchod-juhozápad z obidvoch strán obklopenú neogénnymi panvami. Tribeč patrí ku starým jadrový …

TOPlist