Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Diviacka Nová Ves

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, vo Vestenickej brázde. Leží na brehoch rieky Nitrica, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1270 ako Deueche (ďalšie názvy: 1349 Wyfalw, 1773 Divjaczke Nowejsa, 1920 Diviacka Nová Ves). Patrila hradu Nitra, od roku 1271 Joachimovi de Szeg. Jeho syn Ivanka obec daroval zoborskému kláštoru. V roku 1294 ju kúpil Štefan z Diviak a obec sa s …

Diviaky nad Nitricou

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží na brehoch rieky Nitrica, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1113, ďalej z roku 1232 a z roku 1348. V roku 1246 sa obec spomína ako Dywek (ďalšie názvy: 1271 Deuek, 1342 Egyhazdiak, 1407 Eghazasgywek, 1773 Diwjaky, 1927 Diviaky nad Nitricou). Obec sa vyvinula zo slovanskej osady z 10. - …

Dlžín

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1272 ako Dolsyn (ďalšie názvy: 1786 Dlžen, 1920 Dlžín). Bola pôvodnou osadou rodu Diviackovcov. V roku 1715 mala 5 domácností, v roku 1778 mala mlyn a 19 domov, v roku 1828 mala 24 domov a 169 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, pracovali v l …

Dolné Vestenice

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brána. Leží na pravom brehu rieky Nitrica, juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec bola osídlená už v 11.storočí ako súčasť panstva hradu Nitra. Od konca 11.storočia patrila nitrianskemu biskupstvu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1349, kedy sa spomína ako Wezthenicz Inferior (ďalšie názvy: 1773 Dolne Westenicze). Patrila panstvu Skačan …

Dopravné a športové stavby v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradný most. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Pred vstupom do Bojnického hradu. Vstupný barokový kamenný most bol postavený v 17.storočí (Filiberto Luchese). Upravený bol v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert) a v roku 2000. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici v predhradí hradu.   HANDLOVÁ. Kamenný most. Kamenný most sa nachádza na Partizánskej ulici.   HANDLOVÁ. …

Drobná architektúra v okrese Prievidza

BOJNICE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Fontána v parku pri Bojnickom hrade bola postavená v novogotickom štýle okolo roku 1900. Stojí v zámockom parku v Pamiatkovej zóne na Zámockej ulici.   BOJNICE. Hradná studňa. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Hradná studňa bola Vyhĺbená bola v 14.storočí. Upravená bola v rokoch 1888-1895. Prevládajúci sloh romantický. Má kru …

Evanjelické kostoly v okrese Prievidza

PRIEVIDZA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ZEMIANSKE KOSTOĽANY Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Jednoloďový kostol s centrálnou dispozíciou bol postavený v barokovom slohu v rokoch 1735-1736. Koncom 18.storočia bol upravený na spôsob tolerančných chrámov bez veže a zvona. Kostol má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záv …

Galérie v okrese Prievidza

GALÉRIA VELVET. Bojnice. Umelecky vysoko kvalitná galéria v centre mesta pravidelne prezentuje tvorbu súčasných moderných slovenských i zahraničných umelcov. Predstavuje diela popredných i menej známych autorov a zároveň ponúka kvalitné drobné úžitkové umenie.   GALÉRIA VÝTVARNÉHO UMENIA. Bojnice. Galéria je súčasťou múzea v priestoroch Bojnického zámku.   GALÉRIA V HOTELI BANÍK. Handlová. Výstava diel akademického …

Handlová

  POLOHA. Mesto leží vo východnej časti okresu, v Handlovskej kotline, severovýchodne od pohoria Vtáčnik. Leží na brehoch rieky Handlovka, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z 8.3.1376 kedy bola richtárovi Henrichovi Chrikeerovi vydaná zakladateľská listina na osadu v lokalite Seperdeo. Obec bola založená na zákupnom práve. Založili ju nemeckí kolonisti súčasne s niekoľkým …

TOPlist