Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Historické budovy v okrese Prievidza

BOJNICE. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Budova fary so záhradou s košatými lipami. Bola postavená v 14.storočí. Upravená bola v polovici 16.storočia, v rokoch 1724-1746, 1923, 1934 a v 90.rokoch 20.storočia. Je to baroková stavba s pôdorysom v tvare T, dvojpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Stojí juhovýchodne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours na Sládkovičovej ulici 8 …

Horná Ves

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, na rozhraní pohorí Tribeč a Vtáčnik, na brehoch Oslianskeho potoka. Leží juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1239, kedy sa spomína ako Superior Hozlem (ďalšie názvy: 1329 Felfalu, 1808 Horní Wes). Patrila Banskej komore a od roku 1429 mestu Kremnica. Osídlenie tu ale bolo už predtým, čoho dôkazom je zoborská listina kráľa Kolomana z roku 1113. Okolo …

Horné Vestenice

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brána. Leží na pravom brehu rieky Nitrica, juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z rokov 1332-1337 v záznamoch pápežských zberateľov, ktorí vyberali príspevok na križiacke výpravy. Spomína sa ako Vestinic (ďalšie názvy: 1349 Wezthenicz superior, 1773 Horne Westenicze). Obec sa vyvinula zo slovanskej osady v 11.storo …

Hradiská v okrese Prievidza

BOJNICE. Dubnica - Hradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Archeologická lokalita Dubnica – Hradište. Na ťažko dostupných polohách sú v starej železnej dobe (halštatská doba) v období 700 p. n.l. - 400 p. n.l. budované opevnené hradiská, také bolo aj na Hradišti severozápadne od obce. Vrcholová plošina je chránená mohutným valom elipsovitého pôdorysu, ktorý severným smerom stúpa. Archeologický výskum z roku 1981, ktor …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Prievidza

BOJNICE Hrad patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Pôvodne gotický hrad bol vybudovaný na travertínovej kope, na brale nad mestom. Kráľovský hrad bol postavený koncom 11.storočia, pričom prvá písomná zmienka o existencii hradu a podhradia je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne bol dreveným hradom a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Jeho najstaršie kamenné prvky siahajú do 12.storočia. Postupne v pr …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Prievidza

BOJNICE. Kaplnka svätého Michala, archanjela. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pohrebná gotická Kaplnka Michalko, pôvodne Kaplnka svätej Žofie, bola postavená v 14.storočí. Upravená bola v rokoch 1718,1934,1950,1959,1989-1991 a 2004. Nachádza sa v areáli farského rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours, pri jeho južnej strane na ulici Sládkovičova. Prízemná stavba má obdĺžnikový pôdorys, …

Jalovec

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina, na brehoch rieky Handlovka. Leží východne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1430, kedy sa spomína ako Alloc (ďalšie názvy: 1773 Jalovecz). Ako slovanská obec vznikla však už v 12.storočí. Začiatkom 13.storočia patrila rodine Dobakovcov, od roku 1244 panstvu Bojnice. Poddaní zásobovali zámok metlami, pan …

Jaskyne v okrese Prievidza

APRÍLOVÁ JASKYŇA Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Rokoši v nadmorskej výške 829m v katastri obce Diviaky nad Nitricou.   BOJNICKÁ HRADNÁ JASKYŇA (STUDŇA) Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Syngenetická kráterová jaskyňa s dĺžkou 65m a hĺbkou 26m vytvorená v travertínoch pod Bojnickým zámkom. Je významná z geologického, geomorfologického, archeologického a  …

Kalvárie v okrese Prievidza

BOJNICE Takmer 200-ročná romantická kalvária, Golgota, nad mestom smerom na Nitrianske Rudno. Je ukrytá v lesnom poraste s vôňou borovíc. Dal ju postaviť správca bojnického panstva Andreas Csicsmanyi v roku 1816. Je tu šesť zastavení krížovej cesty v podobe malých kaplniek s maľovanými obrazmi od neznámeho ľudového majstra na plechu. Na vrchole kalvárie je skupina Ukrižovania a ústredná baroková Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Je t …

Kamenec pod Vtáčnikom

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Hornonitrianskej kotline, severozápadne od pohoria Vtáčnik. Leží juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1955 zlúčením obcí Dolný Kamenec a Horný Kamenec. V dnešnom chotári zlúčených obcí najskôr vznikol Horný Kamenec. Najstaršia písomná zmienka o obci Horný Kamenec je z roku 1355, kedy sa spomína ako Superior Caste Ilyan (ďalšie názvy: 1419 Kemenech, 1773 Hornykamencz). …

TOPlist