Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Kanianka

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Hornonitrianskej kotline, východne od pohoria Magura. Leží na brehoch riečky Kanianka, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1479 ako Kanyanka (ďalšie názvy: 1920 Kanianka). Patrila panstvu Bojnice. Bola to poľnohospodárske obec, ktorá vraj pomenovanie získala od niekdajšieho panského baču Kaňana, ktorý tu mal postavenú kolibu. Z roku 1463 pochádza li …

Kaplnky v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradná kaplnka. Pamiatkový objekt NKP Hrad Bojnice vyhlásený v roku 1963. Hradná Kaplnka svätého Jána Kapi s kryptou sa nachádza v južnej časti predhradia. Postavená bola v barokovom slohu v rokoch 1644-1662 (Filiberto Luchese). Upravená bola v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert). Prevládajúci sloh novogotický. Jednoloďová, jednopodlažná kaplnka s podkrovím a podzemím, s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Výrazná štuková kle …

Kaštiele v okrese Prievidza

BYSTRIČANY. Kaštieľ v Chalmovej. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančná stavba z 1.polovice 17.storočia. Dvojpodlažný kaštieľ s pivnicou, s dvoma nárožnými vežami, s pôdorysom v tvare U a dvojtraktovou dispozíciou, bol zbarokizovaný v 18.storočí, rozšírený a upravený v 40.rokoch 19.storočia a renovovaný začiatkom 20.storočia. V okolí kašt …

Kľačno

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch rieky Nitra. Leží severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec bola založená v 2.polovici 14.storočia na zákupnom práve a patrila panstvu Bojnice. História obce siaha do roku 1413 a vznikla ako reťazcové osídlenie pozdĺž horného toku rieky Nitra nemeckými baníkmi, ktorí boli pozvaní na ťažbu zlata. Historický názov obce z roku 1413 bol Geydel (ďalšie názv …

Kocurany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na rozhraní Rudnianskej a Prievidzskej kotliny. Leží na brehoch Jeleškového potoka, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá zmienka a obci je v listine zoborského opátstva z roku 1113, kedy sa spomína ako Cozuran (ďalšie názvy: 1275 Kuchure, 1808 Kocúr, 1920 Kocurany). Obec pôvodne patrila hradu Nitra, neskôr Diviackovcom a od 18.storočia Simonyiovcom. V roku …

Koš

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží južne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je až z roku 1367, kedy sa v listine spomína ako Andreasdorf ako súčasť panstva Bojnice. Vtedy jej Ladislav z Opole udelil zákupné právo. Ďalšie názvy: 1408 Kos, 1773 Koss, 1920 Koš. Dedičným richtárom sa stal Nikl. Vtedy patrila obec panstvu Bojnice. V rokoch 1681-1682 obec vyrabovali Thökölyh …

Kostolná Ves

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, na ľavom brehu Vodnej nádrže Rudnianska priehrada. Leží v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina, západne od pohoria Malá Magura a severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla asi v polovici 12.storočia. Spolu s farou sa spomína v rokoch 1332-1337 pod názvom Divec Superior alebo Veghaz (ďalšie názvy: 1390 Wyeghaz, 1773 Kostolnejsa, 1920 Kostolná Ves). Pôvodne patr …

Kríže v okrese Prievidza

DOLNÉ VESTENICE. Kríž s korpusom. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Hranolový kamenný pilier so štvorcovým podstavcom z roku 1798. Stojí na ňom kríž s ukrižovaným Kristom. Kríž s korpusom. Klasicistický kamenný kríž s ukrižovaným Kristom z roku 1798. Kríž stojí na štvorcovom podstavci pred kaplnkou pri kostole. Reliéf. Na pod …

Kúpele v okrese Prievidza

BOJNICE Prvá písomná zmienka o bojnických termách je v listine kráľa Kolomana z roku 1113, ktorá je uložená v zoborskom opátstve. Termálne pramene sa spomínajú ako fons fervidus /horúce žriedlo/. Už v tej dobe sa používali kúpele na liečenie. Dejiny mesta sú späté s teplými sírnatými prameňmi, ktoré boli známe už v 16.storočí. Alex Thruzo z Betlanoviec bol prvý pán hradu, ktorý v 1.polovici 16.storočia vybudoval kúpele. Prvá písomná …

Lazany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec je doložená v roku 1430 ako Lazan (ďalšie názvy: 1773 Lazany). Patrila panstvu Bojnice. Vznik obce sa ale na základe archeologických nálezov predpokladá pred 12.storočím. V roku 1479 ju Noffryovci darovali bojnickému prepoštstvu. V 14.-15.storočí sa v chotári obce pokúšali dolovať zlato. V roku 1675 mala obec 347 o …

TOPlist