Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Lehota pod Vtáčnikom

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, západne od pohoria Vtáčnik. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením obcí Malá a Veľká Lehota v roku 1960, odvtedy nesie názov Lehota pod Vtáčnikom.  Po 2.svetovej vojne vybudovaný banský priemysel počet obyvateľov zdvojnásobil. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala v banskom priemysle, v miestnom kameňolome a v poľnohospod …

Liešťany

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina, medzi pohoriami Rokoš a Malá Magura. Leží na brehoch rieky Nitrica, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Predpokladá sa, že obec vznikla v 11.-12.storočí. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1332, kedy sa spomína pod názvom Lyssen (ďalšie názvy: 1348 Leschen, 1411 Listen, 1497 Lesscziny, 1498 Leszceny, 1773 Lestyin, 1920 L …

Lipník

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina, na brehu rieky Handlovka. Leží východne od okresného mesta. HISTÓRIA. Vznik obce sa predpokladá už v 12.storočí. Najstaršia písomná zmienka o území obce je z roku 1355, kedy sa stalo majetkom Jána Kereka z Necpál. Od roku 1432 sa spomína ako Lypnek (ďalšie názvy: 1808 Lipník). Obec patrila pôvodne panstvu Sivý Kameň. Ďalšími majiteľmi …

Ľudová architektúra v okrese Prievidza

ČAVOJ Zachovali sa tu zrubové omazané a obielené domy so šindľovou strechou a podlomenicou.   DLŽÍN Pre obec boli charakteristické stavby z nepálenej tehly s kamenným základom vbíjaným do hliny.   HANDLOVÁ V časti Nová Lehota sa nachádza veľa pôvodných kamenných neomietnutých domov uprostred záhrad s množstvom prekrásnych solitérov líp.   Roľnícky dvor č.23, 24. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Malá Čausa

POLOHA. Obec leží severovýchodnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina. Leží na brehoch Čausianskeho potoka, severovýchodne od okresného mesta. HISTÓRIA. Územie obce sa nepriamo spomína v roku 1358. Najstaršia písomná zmienka o obci je ale až z roku 1430, kedy sa spomína pod názvom Kys Chewche (ďalšie názvy: 1773 Malá Cžausa). Patrila panstvu Bojnice, neskôr Pálffyovcom. V roku 1675 mala 139 obyvateľov …

Malinová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch Chvojnice. Leží severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec založil na zákupnom práve dedičný richtár Henrich v roku 1339 pod názvom Chach s nemeckými kolonistami (baníkmi), v chotári starej slovenskej obce Požeha, ktorá sa pod názvom Pozega spomína už v roku 1332 ako obec s kostolom (patrila panstvu Bojnice a do roku 1464 splynula s Malinovou). Ďalšie n …

Maloplošné chránené územia v okrese Prievidza

NPR ROKOŠ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Prievidza a Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.604.100m2. Ochrana krajinného rázu lesných, lúčnych a skalných spoločenstiev rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné a kultúrno-výchovné ciele. Geolog …

Mestské turistické okruhy v okrese Prievidza

PRIEVIDZA. Zlatá prievidzská cesta. Dva okruhy /Veľký okruh, Malý okruh/ ponúkajú prehliadku zachovaných architektonických pamiatok mesta, významných objektov, prírodných krás a informácie o už neexistujúcich objektoch. Projekt bol realizovaný v rokoch 2004-2005.   VEĽKÝ OKRUH Obsahuje všetky zastavenia 1-45.   Jednotlivé zastavenia a ich popis:   1 – Objekty železničnej stanice. Národná kultúrn …

Miestne turistické chodníky v okrese Prievidza

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Malý okruh. Chodník značený miestnym červeno modrým značením. Má dĺžku 3,5km a prevýšenie 150m. Začína sa pri amfiteátri pri parkovisku v lokalite Píly. Pokračuje do sedla Hrádok, odkiaľ sú výhľady na skalný útvar Dvanásť apoštolov na západe a Veľkú skalu na východe. Súčasťou Veľkej skaly je i skalná špicatá veža Dračí zub. Zo sedla chodník pokračuje na plošinu bývalého kameňolomu, kde je informačná tabuľa cvič …

Mohyly a mohylníky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist