Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Múzeá v okrese Prievidza

MÚZEUM KULTÚRY KARPATSKÝCH NEMCOV Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave je organizačnou zložkou Slovenského národného múzea. Expozície múzea v okrese: Dejiny karpatskonemeckého spolku v Handlovej a Dejiny a kultúra Handlovej v Handlovej. Expozícia Heimatstube v Karpatskonemeckom spolku sa nachádza v Dome stretávania karpatských Nemcov na Poštovej ulici 350. Je to zrekonštruovaný kamenný dom, ktorého architekt …

Náučné chodníky v okrese Prievidza

BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK HANDLOVÁ Turistický banský NCH spája miesta baníckej činnosti na povrchu v okolí mesta Handlová. Bol zriadený v roku 2010. Je dlhý 9,5km, obojsmerný a je na ňom osadených 13 stanovíšť /infopanelov/ a sú na ňom dve oddychové zóny. Čas prechodu je 5 - 6 hodín. Trasa chodníka je zameraná na severnú časť povrchu handlovského ložiska. NCH informuje o histórii baníctva v Handlovej a okolí, flóre a faune okolia. Trasa …

Nedožery-Brezany

POLOHA. Obec sa nachádza v centrálnej časti, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch rieky Nitra, severne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1964 spojením obcí Nedožery a Brezany. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia obce pracovali v poľnohospodárstve a v priemyselných podnikoch v okolí. HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol v Brezanoch. Kaplnky: Brezany, Panny Márie v Nedože …

Nevidzany

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží na ľavom brehu rieky Nitrica, severozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1229, kedy sa spomína ako Nywg. Obec sa ako Neuegen spomína po smrti kráľa Matúša Čáka Trenčianskeho, kedy sa v roku 1332 dostala do rúk potomkov Kozmu I. Tí vymývali zlato z potokov v obci a potom ho do …

Nitrianske Pravno

  POLOHA. Obec  leží v severnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch rieky Nitra, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec založili v rokoch 1330-1340. Písomne je doložená v roku 1393 ako Provna. Bola osídlená nemeckými kolonistami kvôli ťažbe zlata v 14.storočí. Pôvodne ako banské mestečko sa spomína v listine  kráľa Žigmunda v roku 1407. Neskôr patrila pod bojnické panstvo. Vymretím Noffryo …

Nitrianske Rudno

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží na pravom brehu rieky Nitrica, pod Vodnou nádržou Nitrianske Rudno, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula ako prezrádza názov, z banskej osady, v okolí sa ťažili drahé kovy. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1275, kedy sa obec spomína ako Ruda. Patrila Diviackovcom, v 16.storočí Újfal …

Nitrianske Sučany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brázda, na pravom brehu rieky Nitrica. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1249 ako Zucsan. V tom roku prešla z majetku hradu Nitra do vlastníctva zoborského kláštora. Od 16.storočia bola majetkom nitrianskeho biskupstva, neskôr v správe domínia v Skačanoch, ktoré v roku 1779 pripadlo ni …

Nitrica

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brána, na ľavom brehu rieky Nitrica. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Dvorníky nad Nitricou a Račice a zvolila si názov Nitrica. Najstaršia písomná zmienka o obci Račice je v zoborskej listine z roku 1113, kde sa uvádza ako Radsciz. Už v 9.storočí sú zmienky o existencii …

Nováky

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na ľavom brehu Nitry, na sútoku s Lehotským potokom, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula na území sídliska z veľkomoravských čias. Ako obec sa prvýkrát písomne  spomína v roku 1113 v zoborskej listine kráľa Kolomana ako villa Nuovac. V 11.storočí sa obec stala kráľovským majetkom a až do roku 1321 bola sprav …

Opatovce nad Nitrou

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch rieky Nitra. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína bez názvu v roku 1113 v zoborskej listine, kde kráľ Koloman /1095-1116/ potvrdzuje majetky opátstva benediktínov z kláštora svätého Hypolita na nitrianskom Zobore. Prvý názov Apathy sa v listinách objavuje v roku 1424. Patrila zoborskému kláštoru, od roku 1468 pans …

TOPlist