Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Oslany

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Oslianska kotlina, na rozhraní pohorí Tribeč a Vtáčnik. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Predpokladá sa, že obec existovala už za vlády svätého Štefana /997-1038/. Prvá písomná zmienka je v listine kráľa Belu IV. z roku 1254, kde sa spomína kráľovský úradník Ivanka z Oslian. Obec sa spomína ako Ozlan. Z roku 1329 je do …

Pamätné tabule v okrese Prievidza

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa B. Irrgangovej. Pamätná tabuľa narodenia B. Irrgangovej je osadená na budove SZS, na Námestí baníkov.   HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa K. Gottwalda. Pamätná tabuľa Klementa Gottwalda je osadená na Štrajkovej ulici.   HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa L. Novomeského. Pamätná tabuľa Ladislava Novomeského je osadená na Gymnáziu I. Bellu.   HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa na pamätnom dome z 2.svetovej vojny. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Prievidza

BOJNICE. Dubnica.   CIGEĽ. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Počas SNP v horách nad obcou pôsobili partizánske jednotky, ktorým pomáhali obyvatelia obce. Obete 2.svetovej vojny pripomína pamätník SNP z roku 1966, ktorý stojí pred obecným úradom. Jeho autorom je J. Mazan.   CIGEĽ. Pomník pri kultúrnom dome.   DOLNÉ VESTENICE. Pomník. Kultúrna pamiatka. Pomník na námestí.   HANDLOVÁ. Pa …

Pamiatkové územia v okrese Prievidza

  PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRIANSKE PRAVNO Územie obce bolo 27.5.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V roku 2005 boli upravené jej hranice. Renesančné štvorcové námestie tvorí centrum obce. Je významné zachovanou typickou meštiackou zástavbou a radnicou v jeho strede. …

Parky v okrese Prievidza

  BOJNICE. Park severný. Pri jazierku. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou sa nachádza pri Bojnickom hrade v Pamiatkovej zóne severne od hradu. Park pochádza z rokov 1899-1909. Východný a južný park sa nachádza východne od hradu. Severný park sa nachádza pri jazierku severne od hradu. Pôvodne malo ísť o romantický park s rôznymi atrakciami, zrúcaninami a p …

Podhradie

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu, na rozhraní Hornonitrianskej kotliny a pohoria Vtáčník, na jeho západných svahoch. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1352, kedy sa obec spomína ako Keselenken. Patrila Pásztoiovcom, od roku 1434 Majthényiovcom. Jej názov sa postupom času menil. Vznik obce je spojený s existenciou hradu Sivý kameň, pod ktorým vznikla a rozvíjala sa. …

Pohoria v okrese Prievidza

Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a Slovenského stredohoria. Z Fatransko-tatranskej oblasti na území okresu ležia v centrálnej časti Hornonitrianska kotlina, na severozápade Strážovské vrchy, na severe okraj Malej Fatry, na severovýchode Žiar a na juhozápade Tribeč. Zo Slovenského stredohoria ležia na území okresu na juhovýchode pohorie Vtáčnik a okrajovo územie okresu zasahuje z východu pohorie Kremnické vrchy. …

Poluvsie

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na brehoch rieky Nitra, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla na zákupnom práve obnovením staršej osady pri potoku Lubená už v 14.storočí. Založil ju v roku 1358 prievidzský richtár Petrík. Obec mal spočiatku v správe, bola poddanskou obcou Prievidze a od 16.storočia patrila bojnickému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. …

Poruba

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Hornonitrianskej kotliny pohoria Malá Magura. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec založili v 14.storočí na zákupnom práve. Patrila bojnickému panstvu. Prvýkrát sa spomína v roku 1339, keď starú slovanskú obec dosídlil na zákupnom práve Konchlin a podľa neho dostala aj meno. Od roku 1430 nesie nezmenený názov Poruba. Pálffyovci ju v 19.storočí daroval …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

TOPlist