Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Pravenec

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na ľavom brehu rieky Nitra. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Patrí k najstarším obciam celého údolia, ktorej počiatky siahajú až do obdobia Veľkej Moravy. Spomína sa v roku 1267 ako Prona. Patrila Diviackovcom, v 15.storočí Bossányiovcom. Od roku 1533 patrila Krištofovi Šurianskemu, od roku 1640 krátko panstvu Bojnice. V 17.-19.sto …

Predajne v okrese Prievidza

PDP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prievidza

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na brehoch rieky Nitra, nad sútokom s Handlovkou.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113 v metačnej listine benediktínov zo Zobora. Aj keď slovanská osada, v tej dobe nazývaná Preugian vznikla už podstatne skôr, v 7. a 8.storočí. Z roku 1276 pochádza prvá písomná zmienka o prievidzskom hrade (Castrum Preuge), ktorý s …

Prirodzené vodné plochy v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Radobica

  POLOHA. Obec leží na južnej hranici okresu, na rozhraní pohorí Tribeč a Vtáčnik. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1324 pod názvom Radobicza. V listine, podľa ktorej sa o časť majetku delia synovia Michala de Somonyi s Lavkusom sa spomína ako „possesio Radobicza in Bors“, čo znamená Radobica v Tekovskej župe.  Patrila zemanom zo Šimonovian, čo sa spomína aj v listine Nitri …

Ráztočno

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina. Leží na brehoch rieky Handlovka, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Ako stará slovanská osada bola osídlená už v 10.-11.storočí ale prvá písomná správa pochádza z roku 1429, kedy sa spomína ako Raztosnya. V roku 1430 sa spomína ako Rozkochna, patrila panstvu Bojnice, bratom Noffryovcom. Pôvodne bola potoč …

Relax v okrese Prievidza

PDR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Prievidza

BOJNICE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Dubnica.   BOJNICE. Kostol svätého Martina biskupa z Tours. Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina bisk …

Rozhľadne v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Rudnianska Lehota

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží na východnom úpätí pohoria Rokoš, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa vyvinula z banskej osady, ktorú založili v 14.storočí na zákupnom práve. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1463 ako Lehotka na panstvu Rudnayovcov. Patrila im a panstvu Diviacká Nová Ves. V roku 1918 celá vtedy drevená obec vyhore …

TOPlist