Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Ruiny a základy v okrese Prievidza

HANDLOVÁ. Pozostatky vstupnej kamennej brány. Pozostatky vstupnej kamennej brány do mesta na Dolnom konci. Do roku 1927 to bol vstup do mesta.   HORNÉ VESTENICE. Základy kostola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Kostol z poveľkomoravského obdobia bol postavený v lokalite Hôrka, východne od obce, v 10.-12.storočí. V 13.storočí tu bol gotický kostol. Na prelome 14.-15.storočia bol rozšírený a prestavaný na renes …

Sebedražie

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, severozápadne od pohoria Vtáčnik. Leží na brehoch riečky Ciglianka, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1245, kedy sa spomína ako Scepredas. Obec bola kráľovským majetkom, od roku 1350 patrila hradnému panstvu Sivý kameň, od roku 1434 v obci uplatňovali zemepanské práva Majthényiovci, po nich ďalšie šľa …

Seč

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží na brehoch Sečianskeho potoka, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1275 ako Zeech. Patrila Diviackovcom, neskôr Motešickým a Bossányiovcom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaplnka.   Príroda. Vrch Boškovi …

Sídliská v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Prievidza

HANDLOVÁ. Sutinové pole. Sutinové pole sa nachádza pod vrchom Veľký Grič a je tu možnosť nálezov z treťohôr.   HANDLOVÁ. Zosuv pôdy. V rokoch 1960-1961 sa na tomto mieste zosunula pôda. Pred zosuvom tu bol umelo vytvorený sanačný násyp. Lokalita sa nachádza za mestom na Žiarskej ulici, smerom na Žiar nad Hronom.   CHRENOVEC-BRUSNO. Brusnianske gule. Pieskovcové guľovité útvary nachádzajúce sa v lome priamo …

Skanzeny v okrese Prievidza

CIGEĽ, SEBEDRAŽIE. Hornonitriansky banský skanzen – baňa Cigeľ. Prehliadková trasa začína jazdou originálnym banským vláčikom v dĺžke 2.312m do hnedouhoľnej bane. Pokračuje pešou prehliadkou podzemnými banskými priestormi v minimálnej hĺbke 80m pod povrchom bývalej časti II.ťažobného úseku. Pešia časť prehliadkovej trasy v bani má dĺžku 566m jedným smerom. Prostredníctvom sprievodcov, bývalých baníkov, za využitia statických a funkčnýc …

Sochy a busty v okrese Prievidza

BOJNICE. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1992. Neskorobarokové dielo zo 40.rokov 18.storočia. Mariánsky stĺp stojí v dolnej časti zámockého parku Bojnického hradu v Pamiatkovej zóne. Upravované bolo v rokoch 2004-2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Trojboký kamenný podstavec. Originál sochy. Originál sochy nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) sa nach …

Šport v okrese Prievidza

PDŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Prievidza

PDS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Šútovce

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina, na úpätí Malej Magury. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1922 spojením Dolných a Horných Šútoviec. Vznik osady Dolné Šútovce sa predpokladá už v 14.storočí. Obec sa spomína v roku 1531 ako Nagh Swthocz. Patrila zemepánom z Horných Šútoviec. Obec Horné Šútovce sa spomína v ro …

TOPlist