Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Prievidza

BOJNICKÁ LIPA Od roku 1969 chránený strom Lipa kráľa Mateja stojí na význačnom a frekventovanom mieste pred Bojnickým zámkom v Bojniciach. Je to 700 ročná lipa veľkolistá. Ochrana najstaršej a najmohutnejšej lipy na Slovensku a jednej z najstarších v Európe. Má veľkú historickú a kultúrnu hodnotu. Podľa ľudovej tradície ju vysadil vtedajší pán Bojníc Matúš Čák Trenčiansky, pravdepodobne v roku 1301, v roku keď zomrel posledný kráľ z ro …

Jaskyne v okrese Prievidza

APRÍLOVÁ JASKYŇA Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Rokoši v nadmorskej výške 829m v katastri obce Diviaky nad Nitricou.   BOJNICKÁ HRADNÁ JASKYŇA (STUDŇA) Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Syngenetická kráterová jaskyňa s dĺžkou 65m a hĺbkou 26m vytvorená v travertínoch pod Bojnickým zámkom. Je významná z geologického, geomorfologického, archeologického a  …

Kúpele v okrese Prievidza

BOJNICE Prvá písomná zmienka o bojnických termách je v listine kráľa Kolomana z roku 1113, ktorá je uložená v zoborskom opátstve. Termálne pramene sa spomínajú ako fons fervidus /horúce žriedlo/. Už v tej dobe sa používali kúpele na liečenie. Dejiny mesta sú späté s teplými sírnatými prameňmi, ktoré boli známe už v 16.storočí. Alex Thruzo z Betlanoviec bol prvý pán hradu, ktorý v 1.polovici 16.storočia vybudoval kúpele. Prvá písomná …

Maloplošné chránené územia v okrese Prievidza

NPR ROKOŠ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1974. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Prievidza a Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.604.100m2. Ochrana krajinného rázu lesných, lúčnych a skalných spoločenstiev rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné a kultúrno-výchovné ciele. Geolog …

Parky v okrese Prievidza

  BOJNICE. Park severný. Pri jazierku. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou sa nachádza pri Bojnickom hrade v Pamiatkovej zóne severne od hradu. Park pochádza z rokov 1899-1909. Východný a južný park sa nachádza východne od hradu. Severný park sa nachádza pri jazierku severne od hradu. Pôvodne malo ísť o romantický park s rôznymi atrakciami, zrúcaninami a p …

Pohoria v okrese Prievidza

Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a Slovenského stredohoria. Z Fatransko-tatranskej oblasti na území okresu ležia v centrálnej časti Hornonitrianska kotlina, na severozápade Strážovské vrchy, na severe okraj Malej Fatry, na severovýchode Žiar a na juhozápade Tribeč. Zo Slovenského stredohoria ležia na území okresu na juhovýchode pohorie Vtáčnik a okrajovo územie okresu zasahuje z východu pohorie Kremnické vrchy. …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Prirodzené vodné plochy v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Prievidza

HANDLOVÁ. Sutinové pole. Sutinové pole sa nachádza pod vrchom Veľký Grič a je tu možnosť nálezov z treťohôr.   HANDLOVÁ. Zosuv pôdy. V rokoch 1960-1961 sa na tomto mieste zosunula pôda. Pred zosuvom tu bol umelo vytvorený sanačný násyp. Lokalita sa nachádza za mestom na Žiarskej ulici, smerom na Žiar nad Hronom.   CHRENOVEC-BRUSNO. Brusnianske gule. Pieskovcové guľovité útvary nachádzajúce sa v lome priamo …

TOPlist