Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Beluša

POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím, kedy sa spomína ako terra Belos (ďalšie názvy: 1369 Belus, 1375 civitas Belus, 1773 Bellussa). Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát meno …

Chránené stromy v okrese Púchov

LIPA V LEDNICKOM ROVNOM Lipa malolistá. Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Nachádza sa v historickom parku, v jeho centrálnej časti. Je to dendrologicky významný strom parku i okresu. Lipa svojimi rozmermi i tvarom zaujíma 1.miesto v okrese z hľadiska krajinárskeho a estetického významu. Obvod kmeňa je 670cm, výška stromu je 30m, priemer koruny stromu je 20m, vek stromu je viac ako 300 rokov.   GINKO V MEDNOM Ginko dvojlal …

Cintoríny v okrese Púchov

BELUŠA. Židovský cintorín.   LEDNICA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Cintorín sa nachádza v areáli ruín ranogotického kostola pochádzajúceho z 2.polovice 13.storočia vo farskej záhrade. Má nepravidelný pôdorys. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Zvyšky kostolíka a cintorína dokazujú, že boli stavané v rovnakom čase ako hrad. V roku 1623 bol kostol zničený a odvted …

Cyklotrasy v okrese Púchov

VÁŽSKA CYKLOMAGISTRÁLA 002: Hlohovec – Piešťany – Trenčín (24,2km) – Pruské (križovatka cyklotrás) (2km) – Odbočka na Tuchyňu (2,9km) – Horovce (3,2km) – Lednické Rovne (5,6km) – Streženice (1,1km) – Púchov (4,5km) – Nimnica (1,9km) – Nimnica, kúpele (4,6km) – Udiča (križovatka cyklotrás) (4km) – Považská Bystrica (11km) – Mikšová (3km) – Odbočka na Hvozdnicu (4km) – Bytča (20km) – Žilina (12km) – Strečno. Dĺžka 167km. Prevýšenie 1.108/ …

Dohňany

  POLOHA. Obec leží na styku Javorníkov a Bielych Karpát v doline Bielej vody.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa v súpise hradu Lednica spomína ako Dohnanye (ďalšie názvy: 1492 Dohnan, 1504 Dohnany, 1786 Dohanin, 1808 Dohňany). Patrila hradnému panstvu Lednica. Koncom 15.storočia počas valašskej kolonizácie vznikali početné kopanice a lazy. V roku 1598 mala mlyn a 33 domov, v roku 1784 mala 101 domov, v rok …

Doliny v okrese Púchov

HLUCHÁ DOLINA Dolinka, ktorá sa nachádza v Strážovských vrchoch pod vrchom Sokolie (1.032,4m). Začína oddelením od doliny, ktorou preteká Biely potok a končí v sedle pod Javorinou (1.010,0m). Väčšiu časť tvorí asfaltová cesta. Dolinou vedie hranica okresov Púchov a Považská Bystrica. LAZIANSKA DOLINA Nachádza sa v Javorníkoch. Prebieha v smere sever-juh. Tečie ňou a vytvorila ju rieka Biela voda. Dolina je kopan …

Dolná Breznica

POLOHA. Obec leží v dolnej časti doliny, ktorú vytvorila riečka Lednica. Leží na severozápade Bielych Karpát. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1388 ako Breznycze (ďalšie názvy: 1471 Welika Breznycza, 1773 Dolne Breznicze, 1920 Dolná Breznica). Z chotára sa v roku 1471 vydelila Malá a Veľká Breznica a od roku 1920 obec Dolná Breznica. Patrila Horváthovcom, neskôr panstvu Lednica. V roku 1598 mala 27 domov, z toho 15 zemianskych, v rok …

Dolné Kočkovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkych terasovitých náplavách Váhu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v súvislosti s farou už v roku 1332 ako Hoczak (ďalšie názvy: 1407 Alsow Hochk, 1496 Also Hochkowcz, 1598 Also Koczkocz, 1773 Dolné Kocžkocze, 1786 Kočkowcw, 1920 Dolné Kočkovce). V roku 1462 sa spomínajú už susediace obce Horné a Dolné Kočkovce. Patrila zemianskej rodine Lieskovských, neskoršie panstvu Košeca. V roku …

Dopravné a športové stavby v okrese Púchov

LEDNICKÉ ROVNE. Gotická brána. Gotická brána so strážnicou z kamenného muriva a rotundovitou vežičkou sa nachádza v areáli kaštieľa v parku. …

Drobná architektúra v okrese Púchov

BELUŠA. Lurdské jaskynky. Jaskynky sa nachádzajú v lokalite Belušské Slatiny. V prvej jaskynke je socha Panny Márie, pred ňou kľačí Bernadetta, ktorej sa zjavila v roku 1879. Pred súsoším vyteká termálna voda z prameňa. Druhá jaskynka je v údolí za Belušskými vrátami. Vyteká pri nej pramenistá pitná voda.   LEDNICKÉ ROVNE. Chrám bohyne Minervy. Antický chrám. Stála v ňom socha gréckej bohyne Minervy do roku 1918. Ľudia ju ro …

TOPlist