Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 392  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  118,40 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Beluša

POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím, kedy sa spomína ako terra Belos (ďalšie názvy: 1369 Belus, 1375 civitas Belus, 1773 Bellussa). Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát meno …

Chránené stromy v okrese Púchov

LIPA V LEDNICKOM ROVNOM Lipa malolistá. Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Nachádza sa v historickom parku, v jeho centrálnej časti. Je to dendrologicky významný strom parku i okresu. Lipa svojimi rozmermi i tvarom zaujíma 1.miesto v okrese z hľadiska krajinárskeho a estetického významu. Obvod kmeňa je 670cm, výška stromu je 30m, priemer koruny stromu je 20m, vek stromu je viac ako 300 rokov.   GINKO V MEDNOM Ginko dvojlal …

Cintoríny v okrese Púchov

BELUŠA. Židovský cintorín.   LEDNICA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Cintorín sa nachádza v areáli ruín ranogotického kostola pochádzajúceho z 2.polovice 13.storočia vo farskej záhrade. Má nepravidelný pôdorys. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Zvyšky kostolíka a cintorína dokazujú, že boli stavané v rovnakom čase ako hrad. V roku 1623 bol kostol zničený a odvted …

Cyklotrasy v okrese Púchov

002 - Vážska cyklomagistrála. Piešťany –  Trenčín – Horovce – Lednické Rovne – Streženice – Púchov – Nimnica – Považská Bystrica  – Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Pruského. Vedie po štátnej ceste cez Horovce, Lednické Rovne, Púchov, Nimnicu okolo Vodnej nádrže Nosice, pri ktorej opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej c …

Dohňany

  POLOHA. Obec leží na styku Javorníkov a Bielych Karpát v doline Bielej vody.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa v súpise hradu Lednica spomína ako Dohnanye (ďalšie názvy: 1492 Dohnan, 1504 Dohnany, 1786 Dohanin, 1808 Dohňany). Patrila hradnému panstvu Lednica. Koncom 15.storočia počas valašskej kolonizácie vznikali početné kopanice a lazy. V roku 1598 mala mlyn a 33 domov, v roku 1784 mala 101 domov, v rok …

Doliny v okrese Púchov

HLUCHÁ DOLINA Dolinka, ktorá sa nachádza v Strážovských vrchoch pod vrchom Sokolie /1.032,4m/. Začína sa oddelením od doliny, ktorou preteká Biely potok a končí v sedle pod Javorinou /1.010,0m/. Väčšiu časť tvorí asfaltová cesta. Dolinou vedie hranica okresov Púchov a Považská Bystrica. LAZIANSKA DOLINA Nachádza sa v Javorníkoch. Prebieha v smere sever-juh. Tečie ňou a vytvorila ju rieka Biel …

Dolná Breznica

POLOHA. Obec leží v dolnej časti doliny, ktorú vytvorila riečka Lednica. Leží na severozápade Bielych Karpát. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1388 ako Breznycze (ďalšie názvy: 1471 Welika Breznycza, 1773 Dolne Breznicze, 1920 Dolná Breznica). Z chotára sa v roku 1471 vydelila Malá a Veľká Breznica a od roku 1920 obec Dolná Breznica. Patrila Horváthovcom, neskôr panstvu Lednica. V roku 1598 mala 27 domov, z toho 15 zemianskych, v rok …

Dolné Kočkovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkych terasovitých náplavách Váhu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v súvislosti s farou už v roku 1332 ako Hoczak (ďalšie názvy: 1407 Alsow Hochk, 1496 Also Hochkowcz, 1598 Also Koczkocz, 1773 Dolné Kocžkocze, 1786 Kočkowcw, 1920 Dolné Kočkovce). V roku 1462 sa spomínajú už susediace obce Horné a Dolné Kočkovce. Patrila zemianskej rodine Lieskovských, neskoršie panstvu Košeca. V roku …

Dopravné a športové stavby v okrese Púchov

LEDNICKÉ ROVNE. Gotická brána. Gotická brána so strážnicou z kamenného muriva a rotundovitou vežičkou sa nachádza v areáli kaštieľa v parku. …

Drobná architektúra v okrese Púchov

BELUŠA. Lurdské jaskynky. Jaskynky sa nachádzajú v lokalite Belušské Slatiny. V prvej jaskynke je socha Panny Márie, pred ňou kľačí Bernadetta, ktorej sa zjavila v roku 1879. Pred súsoším vyteká termálna voda z prameňa. Druhá jaskynka je v údolí za Belušskými vrátami. Vyteká pri nej pramenistá pitná voda.   LEDNICKÉ ROVNE. Chrám bohyne Minervy. Antický chrám. Stála v ňom socha gréckej bohyne Minervy do roku 1918. Ľudia ju ro …

TOPlist