Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Beluša

POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím, kedy sa spomína ako terra Belos (ďalšie názvy: 1369 Belus, 1375 civitas Belus, 1773 Bellussa). Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát meno …

Cintoríny v okrese Púchov

BELUŠA. Židovský cintorín.   LEDNICA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Cintorín sa nachádza v areáli ruín ranogotického kostola pochádzajúceho z 2.polovice 13.storočia vo farskej záhrade. Má nepravidelný pôdorys. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Zvyšky kostolíka a cintorína dokazujú, že boli stavané v rovnakom čase ako hrad. V roku 1623 bol kostol zničený a odvted …

Dohňany

  POLOHA. Obec leží na styku Javorníkov a Bielych Karpát v doline Bielej vody.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa v súpise hradu Lednica spomína ako Dohnanye (ďalšie názvy: 1492 Dohnan, 1504 Dohnany, 1786 Dohanin, 1808 Dohňany). Patrila hradnému panstvu Lednica. Koncom 15.storočia počas valašskej kolonizácie vznikali početné kopanice a lazy. V roku 1598 mala mlyn a 33 domov, v roku 1784 mala 101 domov, v rok …

Dolná Breznica

POLOHA. Obec leží v dolnej časti doliny, ktorú vytvorila riečka Lednica. Leží na severozápade Bielych Karpát. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1388 ako Breznycze (ďalšie názvy: 1471 Welika Breznycza, 1773 Dolne Breznicze, 1920 Dolná Breznica). Z chotára sa v roku 1471 vydelila Malá a Veľká Breznica a od roku 1920 obec Dolná Breznica. Patrila Horváthovcom, neskôr panstvu Lednica. V roku 1598 mala 27 domov, z toho 15 zemianskych, v rok …

Dolné Kočkovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkych terasovitých náplavách Váhu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v súvislosti s farou už v roku 1332 ako Hoczak (ďalšie názvy: 1407 Alsow Hochk, 1496 Also Hochkowcz, 1598 Also Koczkocz, 1773 Dolné Kocžkocze, 1786 Kočkowcw, 1920 Dolné Kočkovce). V roku 1462 sa spomínajú už susediace obce Horné a Dolné Kočkovce. Patrila zemianskej rodine Lieskovských, neskoršie panstvu Košeca. V roku …

Dopravné a športové stavby v okrese Púchov

LEDNICKÉ ROVNE. Gotická brána. Gotická brána so strážnicou z kamenného muriva a rotundovitou vežičkou sa nachádza v areáli kaštieľa v parku. …

Drobná architektúra v okrese Púchov

BELUŠA. Lurdské jaskynky. Jaskynky sa nachádzajú v lokalite Belušské Slatiny. V prvej jaskynke je socha Panny Márie, pred ňou kľačí Bernadetta, ktorej sa zjavila v roku 1879. Pred súsoším vyteká termálna voda z prameňa. Druhá jaskynka je v údolí za Belušskými vrátami. Vyteká pri nej pramenistá pitná voda.   LEDNICKÉ ROVNE. Chrám bohyne Minervy. Antický chrám. Stála v ňom socha gréckej bohyne Minervy do roku 1918. Ľudia ju ro …

Evanjelické kostoly v okrese Púchov

DOHŇANY. Evanjelický kostol v Zbore. Dňa 7.júla 1991 bol položený základný kameň stavby filiálneho Božieho chrámu v Zbore, ktorý posvätili br. konsenior Ján Zaťko a br. farár Miroslav Hvožďara. Autorom projektu bol Ing. arch. Jozef Lovíšek z Považskej Bystrice. Interiér je dielom architekta Horsta Anlaufa zo Stuttgartu. Posviacka kostola sa konala 17.mája 1992. Jednoloďový sieňový priestor kostola s priznanými konštrukciami krovu je osv …

Galérie v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Púchov

BELUŠA. Fara. Budova fary. Klasicistická stavba z 1.polovice 19.storočia. DOHŇANY. Kamenná škola. LAZY POD MAKYTOU. Fara. Budova katolíckej fary. LÚKY. Fara. Budova fary s výraznou bránou bola postavená v roku 1823. Vo farskej záhrade sa nachádza gotická kamenná krstiteľnica. LYSÁ POD MAKYTOU. Škola. Budova bývalej štátnej školy z roku 1912.   PÚCHOV. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Budova evanjelick …

TOPlist