Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Evanjelické kostoly v okrese Púchov

DOHŇANY. Evanjelický kostol v Zbore. Dňa 7.júla 1991 bol položený základný kameň stavby filiálneho Božieho chrámu v Zbore, ktorý posvätili br. konsenior Ján Zaťko a br. farár Miroslav Hvožďara. Autorom projektu bol Ing. arch. Jozef Lovíšek z Považskej Bystrice. Interiér je dielom architekta Horsta Anlaufa zo Stuttgartu. Posviacka kostola sa konala 17.mája 1992. Jednoloďový sieňový priestor kostola s priznanými konštrukciami krovu je osv …

Galérie v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

Historické budovy v okrese Púchov

BELUŠA. Fara. Budova fary. Klasicistická stavba z 1.polovice 19.storočia. DOHŇANY. Kamenná škola. LAZY POD MAKYTOU. Fara. Budova katolíckej fary. LÚKY. Fara. Budova fary s výraznou bránou bola postavená v roku 1823. Vo farskej záhrade sa nachádza gotická kamenná krstiteľnica. LYSÁ POD MAKYTOU. Škola. Budova bývalej štátnej školy z roku 1912.   PÚCHOV. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Budova evanjelick …

Horná Breznica

POLOHA. Obec leží na severovýchodnom okraji Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388 kedy sa spomína ako Breznyce (ďalšie názvy: 1471 Mala Breznycza, 1515 Kys Berzencze, 173 Horné Breznicze). Názvom Breznyce sa označovali obe obce, aj dnešná Dolná Breznica. V roku 1471 sa spomínajú už dve obce (podľa počtu obyvateľov: Mala Breznycza a Welika Breznycza). Neskôr sa v roku 1515 zmenili názvy na Horná a Dolná …

Horovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkej terase Váhu. HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1259 ako Gown (ďalšie názvy: 1262 Gowor, Goor, 1450 Horowcz, 1460 Horowecz, 1773 Horowce). Mala kolonizačný charakter (českí, moravskí alebo poľskí kolonisti). Mala ale aj svojho feudálneho pána Vavrinca. Neskôr bola zemianskou obcou. Patrila rodinám Horoveckých, Dulovských, Nozdrovických a neskôr Madočániovcom. V 2.polovici 15 …

Hradiská v okrese Púchov

BELUŠA. Hrádok a sídliská. Národná kultúrna pamiatka Hrádok a sídliská vyhlásená v roku 2019. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hrádok. Hradište 1. Hrádok s valovým opevnením. Hradisko sa nachádza na skalnom masíve Hradište /518,8m/ na jeho severnom vrchole. Starý názov pre lokalitu je Ostré vŕšky. Lokalita sa nachádza nad lomom za Belušskými Slatinami, za tzv. Prvými mojtínskymi vrátami, na pravej strane Slatinského potoka. Bral …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Púchov

LEDNICA Poloha. Hrad sa nachádza priamo nad obcou Lednica. Bol vybudovaný priamo na strmom vápencovom brale nazývanom Kobulinka, rozčesnutom na dve časti, v nadmorskej výške 590m. V minulosti bola Lednica kráľovským mestom, kadiaľ viedla významná obchodná cesta. Bolo preto nutné zabezpečiť ochranu mesta pred prípadnými nájazdmi. Preto dali postaviť hrad. Vznik. Hrad bol postavený v 2.polovici 13.storočia ako kráľovská pohraničná pevn …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Púchov

BELUŠA. Hrob neznámeho ruského vojaka. Hrob neznámeho ruského vojaka, ktorý padol v 2.svetovej vojne sa nachádza na obecnom cintoríne. BELUŠA. Náhrobok maďarských vojakov. Náhrobok 4 obetí 2.svetovej vojny, maďarských vojakov (István Balogh, Schúszter Jozsef, Liviuzs Vajda a Lukacs Vitézacs), sa nachádza na cintoríne v miestnej časti Hloža. HOROVCE. Mauzóleum rodiny Vietoris. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Novoklasicis …

Jaskyne v okrese Púchov

BELUŠA Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 386m v katastri obce Beluša. BUFET Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 698m v katastri obce Mojtín. BUTKOV 1 Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, …

Kalvárie v okrese Púchov

MOJTÍN Návršie s Kalváriou sa nachádza blízko obecného úradu. Krížová cesta má 15 zastavení. Vybudovaná bola v roku 2001. V jej areáli sa nachádza aj jaskyňa s Pannou Máriou Lurdskou a prístrešok pre pútnikov. Kalvária má znázornený aj Boží hrob s postavou ukrižovaného Krista. Posledným zastavením je Vzkriesenie. STREŽENICE Kalvária sa nachádza na vrchu Skala/470,2m/ nad lokalitou Štepnice južne od obce. Zastavenia krížovej cesty lemujú …

TOPlist