Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Kaplnky v okrese Púchov

BELUŠA. Kaplnka svätej Anny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororománska Kaplnka svätej Anny. Postavená bola v 2.polovici 13.storočia v ranogotickom slohu s ranogotickým portálom. Pôdorys a okná sú románske. Stavebne bola upravená v rokoch 1300-1310. Stojí pri kostole v strede obce na Farskej ulici. Je to jednoloďová stavba. V roku 1733 kostolík premenili na tzv. ossarium – kostnicu. Zhromažďovali v nej kosti zo z …

Kaštiele v okrese Púchov

HOROVCE Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Stojí ako dominanta obce na návrší vedľa hlavnej cesty v severnej časti obce. Stavbu začal v roku 1312 stavať Juraj Póka zo skaly až po prvé poschodie a zvyšok nechal svojim potomkom. Oznámil to vytesaným latinským názvom, ktorý v preklade znamená: Túto budovu vystavil Juraj Póka zo skaly až po prvé poschodie, to …

Kríže v okrese Púchov

HOROVCE. Biely kríž na Dráhach. Biely kríž na Dráhach. Predpokladá sa, že ho dal postaviť okolo roku 1795 Tomáš Madočáni. Vstavaná pamätná tabuľa bola v roku 1943 opravená rodinou Majerkových. Patrí pravdepodobne obetiam tureckého vpádu v roku 1663. Pamätná tabuľa bola v roku 2000 poškodená neznámym vandalom.   LÚKY. Kríž na pamiatku stavby dráhy. Kríž na pamiatku stavby dráhy z vďačnosti pánu Bohu postavili farníci v Lúkach …

Kúpele v okrese Púchov

NIMNICA Písomné zmienky o minerálnych prameňov v tejto lokalite existujú už z roku 1763, kedy boli popísané a analyzované dva slané alkalické uhličitanové pramene. Prvý nimnické kyselky analyzoval v 18.storočí P. Adámi z Beluše. Profesor Heinrich Johann Nepomuk von Crantz tieto kyselky popísal vo svojej balneografii už v roku 1777. Miestni obyvatelia využívali vodu na varenie piva a ako zdroj kvalitnej pitnej vody. Pri výstavbe priehrad …

Kvašov

POLOHA. Obec leží v severnej časti Bielych Karpát v doline rovnomenného potoka. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v súpise hradu Lednica ako Quazzow v roku 1471 (ďalšie názvy: 1504 Kwaso, 1598 Kwassow, 1808 Polednicz-Kvassó). HISTÓRIA OSÍDLENIA. Sídlisko z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. - 1.000 p. n.l. z okruhu lužickej kultúry. Sídlisko z rímskej doby (0 - 380) z okruhu púchovskej kultúry. …

Lazy pod Makytou

POLOHA. Obec leží na úpätí a na svahoch Bielych Karpát a Javorníkov. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1598 ako Laz oproti Dubkovej (Liezkowecz penes Dubkowa). Ďalšie názvy: 1773 Lazy, 1927 Lazy pod Makytou. Vyvinula sa v chotári obce Dubková. Patrila panstvu Lednica. Koncom 16.storočia ti prebehla valašská kolonizácia, počas ktorej vznikali kopanice. Prví obyvatelia prišli z Valachie, utekajúc pred tureckou expanziou. V roku …

Lednica

POLOHA. Obec leží v jednom z údolí Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1259 ako Lednyche (ďalšie názvy: 1262 Ledniche, 1321 castrum Lednuche, 1341 Legniche, 1408 Lednycze, 1598 Lednicze, 1773 Lednice, 1920 Lednica). Pred rokom 1332 bola farnosťou. Od 15.storočia patrila panstvu Lednica. V roku 1465 uhorský kráľ Matej Korvín povýšil obec na kráľovské mesto a dal mu erb (v ňom panna s ovenčenou hlavou a ve …

Lednické Rovne

POLOHA. Obec leží na severe Ilavskej kotliny na pravom brehu Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je v donačnej listine vystavenej kráľom Matejom Korvínom z roku 1471, kedy sa obec spomína ako possessio Rowne (ďalšie názvy: 1475 Rownye, 1515 Rowna, 1773 Rowne Lednice, 1808 Lednické Rowné). Patrila panstvu Lednica a koncom 16.storočia sa stala jeho sídlom. V roku 1598 mala 15 domov, v roku 1784 mala 81 domov, v roku 1828 mala 36 domov …

Ľudová architektúra v okrese Púchov

BELUŠA V obci sa z 19.storočia zachovali trojpriestorové zrubové a hlinené, sčasti výškové ľudové domy so sedlovou, pôvodne slamenou strechou, niekedy s polvalbou na drevených prístenných stĺpoch.   DOHŇANY Z 19.storočia sa v obci zachovali zrubové a murované domy s výškou nad komorou. Pôvodná ľudová architektúra sa nachádza aj v časti Zbora. LEDNICA V obci sa zachovali hlinené i zrubové domy z 19.storočia, so sedlovou strechou, štítom …

Lúky

POLOHA. Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov v doline rieky Biela voda. HISTÓRIA. Osada, z ktorej vznikla terajšia obec, bola založená niekedy v 1.polovici 13.storočia počas osídľovania zákupným právom. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1471 v listine kráľa Mateja Korvína ako possessio Lwchky (ďalšie názvy: 1471 Welyke Lwchky, 1475 Luky, 1504 Luchka, 1598 Luky Walachorum). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala 11 do …

TOPlist