Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Lysá pod Makytou

POLOHA. Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Lyzza (ďalšie názvy: 1475 Lyza, 1598 Lizza, 1773 Lysa, 1927 Lysá pod Makytou). Obec bola založená na základe valašského práva. Prví valasi prišli v 2.polovici 15.storočia. Typická je z tohto obdobia roztrúsená zástavba (kopanice). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala 14 domov, v roku 1720 m …

Maloplošné chránené územia v okrese Púchov

PR ČERTOV Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 84,62ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 846.200m2. Ochrana lesných spoločenstiev prevažne …

Mestečko

POLOHA. Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov v doline rieky Biela voda. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Myeztechko (ďalšie názvy: 1475 Meztheczko, 1504 Mesteczko, 1773 Mestečko). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala mlyn a 21 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 54 domov, v roku 1828 mala 52 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V 1 …

Mestské turistické okruhy v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Púchov

BELUŠA Miestne značenia v Belušských Slatinách. Turistické chodníky prechádzajú okolím Belušských Slatín. Sú nenáročné, s malým prevýšením a väčšinou vedú po spevnených a lesných cestách. Možno na nich spoznávať prírodu Strážovských vrchov. Beluša, vlak, bus (30min) – Slatina, motel, rázcestie (20min) – Kiosk, rázcestie (10min) – Spoje, bus, rázcestie (1hod) – ZVS, bus, rázcestie (1hod 10min) – Mojtín, bus, rázcestie. Čas 3 hodiny 10 m …

Mohyly a mohylníky v okrese Púchov

BELUŠA. Mohyla. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Parcela č.3465/2. Mohyla za Kamenicou z veľkomoravského obdobia (833 - 907) z 9.storočia. BELUŠA. Mohylník Garové. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Mohylník Garové (Pod Hájom) z veľkomoravského obdobia (833 - 907) z 8.-9.storočia. Nachádza sa na ceste z Koščelišča po hrebeni vo vzdialenosti asi 1km. Je to skupina 25 mohýl. BELUŠA. Mohylník Hrobice. Národná …

Mojtín

POLOHA. Obec leží v severnej časti Strážovských vrchov. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1364 ako Moite (ďalšie názvy: 1397 Mahtyn, 1472 Moythin, 1496 Moythyn, Moyczin). Súčasťou obce bola i osada Radotiná, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1272. Mojtín patril panstvu Košeca, časť zemanom Ladeckým. Obec sa v 16.-17.storočí nespomína, pravdepodobne bola vyľudnená a opustená a znovu osídlená až v 18.storočí. V roku 1828 mala 57 …

Múzeá v okrese Púchov

ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM V PÚCHOVE Archeologické múzeum púchovskej kultúry. Je umiestnenie v Župnom dome. Amatérske výskumy baróna Emila Hoeninga na Skale v Púchove poskytli možnosť rozpoznať jednu z najvýznamnejších kultúr včasnej doby dejinnej na území Slovenska, púchovskej kultúry. Ponúka nálezy baróna Emila Hoeninga na Púchovskej skale.   MIESTNE MÚZEUM V LEDNICI V základnej škole sídli malé miestne múzeum.   SLOVENSKÉ SKLÁRSKE MÚZEU …

Náučné chodníky v okrese Púchov

DOHŇANY. Náučný chodník Tri skaly. Samoobslužný, obojsmerný. okružný chodník bol vybudovaný v roku 2010. Začína v obci Dohňany a stúpa po spevnených cestách k drevenej rozhľadni s názvom Rozhľadňa Púchovskej doliny na vrchu Tlstá hora (651,0m) a k trom skalným útvarom Lazovská skala, Čertova skala a skala Vieska. Dĺžka chodníka je 13km, prevýšenie 440m. Je určený pre peších turistov, cyklistov aj bežkárov. Má 5 zastávok, ktoré informuj …

Nimnica

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch na pravom brehu rieky Váh. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1408 ako Nywnycze (ďalšie názvy: 1469 Newnicze, 1598 Nywnicza, 1773 Okrut Nimnics, Okrut Nemnica, 1808 Nimnice, Nimnicz, 1863 Nimnic, 1907 Nembic, 1920 Nimnica).  Prvá zmienka sa nachádza v listine Nitrianskej kapituly z 11.7.1408, ktorou obec vydala ako hodnoverné miesto v Uhorsku. Patrila panstvu Lednica, časť zemanom. Už pred rokom …

TOPlist