Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné izby v okrese Púchov

DIELŇA S VÝROBOU TRADIČNEJ MODROTLAČE V PÚCHOVE Farbiareň a tlačiareň tkanín Stanislava Trnku. Jedinečná výrobňa modrotlače na Slovensku a svojim spôsobom malé múzeum. DOM HISTÓRIE V LAZOCH POD MAKYTOU Dom histórie v miestnom kine. DOM KULTÚRNYCH TRADÍCIÍ V DOHŇANOCH Dom kultúrnych tradícií bol dokončený v roku 2010. Sú v ňom ukážky tradičných prvkov folklóru, ľudových krojov, dokumenty a f …

Pamätné tabule v okrese Púchov

BELUŠA. Pamätná tabuľa MUDr. P. Adámiho. Pamätná tabuľa rodákovi MUDr. Pavlovi Adámimu /1736-1814/, zverolekárovi a univerzitnému profesorovi je umiestnená vo vestibule budovy obecného úradu. Pamätná izba zriadená v roku 1989 v budove obecného úradu bola zrušená. DOHŇANY. Pamätná tabuľa A. K. Bieleka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Pamätná tabuľa vyhotovená v roku 1964 spisovateľovi A. K. Bielikovi /1857-1911/, spisov …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Púchov

BELUŠA. Monument piatich prstov. Monument piatich prstov bol vybudovaný v roku 1976. Autorom je keramikár Ľubomír Jakubčík. Je symbolom piatich udalostí, ktoré prehrmeli obcou. Na ich prednej časti sú tieto udalosti znázornené symbolmi a na zadnej časti je ich detailný popis: Prvý prst: V auguste roku 1831 prišla cholera a tak ostrým krokom pokračovala, že v deň na sv. Štefana 28 mŕtvych na cintéri ležalo v plachtách zatočených, v tom …

Pamiatkové územia v okrese Púchov

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Púchov

HOROVCE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pri kaštieli. Upravovaný bol v 1.polovici 20.storočia. Rozloha 4ha. Má mikroklimatický, krajinársky a rekreačný význam. Bol v ňom 250 rokov starý 25m vysoký agát biely s obvodom kmeňa 470cm, žiaľ zasiahol ho blesk. Lipa s obvodom kmeňa 385cm, dub letný s obvodom kmeňa 275cm, javory horské, bresty hrabolisté s obvodom km …

Pohoria v okrese Púchov

Územie okresu zasahujú celky oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát v centrálnej časti okresu leží celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), na severozápade sa stretajú celky Javorníky (podcelky Vysoké Javorníky a Nízke Javorníky) a Biele Karpaty (podcelky Vršatské bradlá, Kobylináč a Kýčerská hornatina). Juhovýchodnú časť okresu tvorí do Fatra …

Pramene a studničky v okrese Púchov

BELUŠA. Belušské Slatiny. Minerálne pramene. Minerálne pramene sa nachádzajú v lokalite Belušské Slatiny. V minulosti pri nich stáli kúpele. Teplé pramene v minulosti využívali domáci ako močidlá na konope a liečili si v nich i kožné choroby. BELUŠA. Belušské Slatiny. Studnička pod Lomom. LEDNICA. Katarínkin prameň. Prameň vyviera pod hradom neďaleko miesta nešťastného skonu Katarínky, ktorá podľa povesti radšej zvolila …

Predajne v okrese Púchov

PUP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Púchov

ZUBÁK Asi 4km za obcou sa pod severozápadným svahom vrchu Češkovec (698,7m) nachádza prírodné jazierko. …

Púchov

POLOHA. Mesto leží v Ilavskej kotline, na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Leží na sútoku riek Váh a Biela voda.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1243 v darovacej listine kráľa Bela IV. Spomína sa v nej muž menom Puch, vlastník rovnomennej osady. Jej založenie možno datovať už do obdobia okolo roku 1100, kedy sa ľud po opätovnom zničení hrádku a ich sídliska pri Púchovskej skale Maďarmi pravde …

TOPlist