Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Relax v okrese Púchov

PUR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Púchov

BELUŠA. Kostol Božského Srdca Ježišovho. Rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho sa nachádza v lokalite Belušské Slatiny. BELUŠA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1990. Je to moderný kostol škandinávskeho typu postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Hloža. BELUŠA. Kostol svätej Alžbety Uhorskej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v r …

Rozhľadne v okrese Púchov

DOHŇANY. Rozhľadňa Púchovskej doliny. Rozhľadňa na vrchu Tlstá hora /651,0m/ v Bielych Karpatoch. Je to unikátna drevená vyhliadková veža, zvaná Rozhľadňa Púchovskej doliny, ktorá bola sprístupnená verejnosti 17.októbra 2009. Na jej zostrojenie bolo použitých približne 60m3 dreva a 35m3 betónu. Hlavné piliere rozhľadne tvoria nosné zdvojené stĺpy. Sú zhotovené z dreva smrekovca opadavého. Betónové základy veže sú v hĺbke 3m a ich rozmer …

Ruiny a základy v okrese Púchov

LEDNICA. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka Zaniknutý kostol s areálom vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Zaniknutý kostol. Zaniknutý ranogotický kostol pochádzajúci z 2.polovice 13.storočia sa nachádza vo farskej záhrade. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Zvyšky kostolíka dokazujú, že bol stavaný v rovnakom čase, z rovnakého kameňa a rovnakým štýlom ako hrad. V roku 1623 bol zničený a odvtedy p …

Sídliská v okrese Púchov

BELUŠA. Sídliská. Pamiatkové objekty NKP Hrádok a sídliská vyhlásené v roku 2019. Prvým objektom je neopevnené sídlisko prechodného rázu (Hradište 2). Nachádza sa na severnom vrchole vrchu Hradište /518,8m/, južne od hrádku (Hradište 1). Má polelipsový pôdorys. Osídlenie je tu datované do mladej železnej doby (laténska doba) do obdobia 400 p. n.l. - 0 do okruhu púchovskej kultúry. Úpravy hradiska prebehli v 15.storočí. Druhým objektom …

Skalné útvary v okrese Púchov

BELUŠA. Belušské vráta. Belušské vráta. Krátka tiesňava, ktorou prechádza cesta na Mojtín. DOHŇANY. Čertova skala. Špecifický názov tejto skaly vznikol podľa ľudovej povesti, ktorá hovorí, že sa na nej v minulosti pravidelne stretávali čerti a tu sa veselili a tancovali. Dodnes v tvrdom kameni zostali hlboké stopy po kopytách čertov. Traduje sa, že i v najväčších suchách by voda stojaca v odtlačkoch kopýt nemala nikdy vyschnúť. Na skalu …

Skanzeny v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Púchov

BELUŠA. Socha Beluše. Drevenú sochu v nadživotnej veľkosti s povesťou o krásnej Beluši realizoval rodák z obce Juraj Kapuš v roku 2011. BELUŠA. Socha svätého Floriána. V roku 2013 bola pri požiarnej zbrojnici v obci odhalená socha svätého Floriána. Pôvodne bola v 70.rokoch 20.storočia aj s fontánou umiestnená v časti Belušské Slatiny. Kvapky vody z fontány v podobe belušskej ľalie symbolicky kropia patróna hasičov. BELUŠA. Socha svätého …

Šport v okrese Púchov

  PUŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Púchov

PUS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist