Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Vodopády v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Púchov

MESTEČKO. Torzo opevnenia. Torzo opevnenia púchovskej kultúry sa nachádza v polohe Skala. Žiaľ, veľkú jeho časť zničil kameňolom. PÚCHOV. Betónové zátarasy. Približne 30 betónových protitankových zátarasov sa nachádza v Púchove, v mestskej časti Vieska-Bezdedov. Sú to betónové kocky s rozmermi približne 2x2m, ktoré sú umiestnené v pravidelných rozostupoch vo vzdialenosti asi 1m od seba tak, aby medzi nimi nemohlo prejsť auto ani tank. V …

Vrchy v okrese Púchov

JAVORNÍKY Makyta /923,0m/ - vrch na slovensko-českej hranici. Najvyšší vrchol v západnej časti Javorníkov a na území okresu. Obmedzený výhľad. Na svahoch pôvodný porast. Pod vrcholom prameň. Na vrchol vedie turistický chodník. Holíš /533,2m/ - výhľadový vrch nad Vodnou nádržou Nosice. Výhľady na okolité horstvá. Cez vrch vedie turistický chodník. STRÁŽOVSKÉ VRCHY Gábrišské vrchy /939,2m/ - vyhliadkový vrch nad obcou Mojtín. …

Vydrná

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti Javorníkov. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1475 ako Wydrna (ďalšie názvy: 1515 Wydorna, 1598 Wydrna). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala 13 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 96 domov, v roku 1828 mala 101 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Bol tu liehovar (pálenica). V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove a Považskej By …

Výrobné stavby v okrese Púchov

DOHŇANY. Dujkov mlyn. Pôvodný vodný mlyn manželov Jána a Anny Dujkovcov musel ustúpiť výstavbe železnice Púchov-Horní Lideč a v roku 1929 ho zbúrali. Podstatne väčší mlyn Emila Dujku, potomka majiteľov prvého mlyna, bol postavený v  roku 1936. Poháňal ho elektrický pohon, pričom elektrickú energiu vyrábali Francisciho turbíny. Voda bola privádzaná mlynským náhonom z Bielej vody. Nový mlyn bol technicky na vyššej úrovni. Postavili ho pri …

Významné stromy v okrese Púchov

HOROVCE Pri kaštieli je krajinársky park, v ktorom bol 250 rokov starý agát biely s obvodom kmeňa 470cm vysoký 25m, žiaľ zasiahol ho blesk. Ďalej tu rastie lipa s obvodom kmeňa 385cm, dub letný s obvodom kmeňa 275cm, javory horské, bresty hrabolisté s obvodom kmeňa 285cm, ľaliovník tulipánokvetý s obvodom kmeňa 175cm a tsuga kanadská.   LEDNICKÉ ROVNE V parku pri kaštieli rastú z ihličnatých a listnatých drevín kanadské topole, catalpa …

Záhrady v okrese Púchov

PÚCHOV. Marcibániho záhrada. V minulosti v miestach, kde je dnes detské ihrisko so zvyškami pôvodnej výsadby, boli pozemky, ktoré patrili Imrichovi Marczibánimu. Z pôvodnej výsadby sa zachovala lipa malolistá a jaseň štíhly. Dne je tu oddychová plocha s názvom Marcibániho záhrada, ktorá pripomína časy za socializmu zlikvidovanej púchovskej histórie. …

Záriečie

POLOHA. Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov, na brehoch rieky Biela voda. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1475 ako Zaryecze (ďalšie názvy: 1504 Zaryczy, 1512 Zaryecze, 1598 Zareche, 1773 Zarjecje, 1920 Zarieč, 1927 Zariečie). V 14.-17.storočí na území obce prebehla valašská kolonizácia. Patrila panstvu Lednica a dejiny obce s ním úzko súvisia. V roku 1598 mala obec 21 domov, v roku 1720 mala tri mlyny, …

Zubák

POLOHA. Obec leží v severnej časti Bielych Karpát. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v súpise hradu Lednica v roku 1471 ako Zwbaky (ďalšie názvy: 1475 Zwbak, 1598 Zubak). Patrila panstvu Lednica. V chotári obce sú početné kopanice. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 154 domov, v roku 1828 mala 144 domov. Obyvatelia pracovali v lesoch a v poľnohospodárstve. V polovici 20.storočia bola známa výroba detských …

Zvonice v okrese Púchov

DOHŇANY Evanjelická zvonica sa nachádza v obci. DOHŇANY. Mostište. DOLNÉ KOČKOVCE HOROVCE V poradí už tretia zvonica. Bola postavená v rokoch 1929-1930. Murovaná stavba bola v roku 1967 presunutá na súčasné miesto, pretože na pôvodnom mieste zasahovala do cesty. Je v nej Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Stojí vedľa hlavnej cesty v strede obce. LYSÁ POD MAKYTOU. Beňadín. LYSÁ POD MAKYTOU. Dešná. LYSÁ POD MAKYTOU. Strelenka. Dreven …

TOPlist