Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Púchov

LIPA V LEDNICKOM ROVNOM Lipa malolistá. Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Nachádza sa v historickom parku, v jeho centrálnej časti. Je to dendrologicky významný strom parku i okresu. Lipa svojimi rozmermi i tvarom zaujíma 1.miesto v okrese z hľadiska krajinárskeho a estetického významu. Obvod kmeňa je 670cm, výška stromu je 30m, priemer koruny stromu je 20m, vek stromu je viac ako 300 rokov.   GINKO V MEDNOM Ginko dvojlal …

Doliny v okrese Púchov

HLUCHÁ DOLINA Dolinka, ktorá sa nachádza v Strážovských vrchoch pod vrchom Sokolie (1.032,4m). Začína oddelením od doliny, ktorou preteká Biely potok a končí v sedle pod Javorinou (1.010,0m). Väčšiu časť tvorí asfaltová cesta. Dolinou vedie hranica okresov Púchov a Považská Bystrica. LAZIANSKA DOLINA Nachádza sa v Javorníkoch. Prebieha v smere sever-juh. Tečie ňou a vytvorila ju rieka Biela voda. Dolina je kopan …

Jaskyne v okrese Púchov

BELUŠA Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 386m v katastri obce Beluša. BUFET Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 698m v katastri obce Mojtín. BUTKOV 1 Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, …

Kúpele v okrese Púchov

NIMNICA Písomné zmienky o minerálnych prameňov v tejto lokalite existujú už z roku 1763, kedy boli popísané a analyzované dva slané alkalické uhličitanové pramene. Prvý nimnické kyselky analyzoval v 18.storočí P. Adámi z Beluše. Profesor Heinrich Johann Nepomuk von Crantz tieto kyselky popísal vo svojej balneografii už v roku 1777. Miestni obyvatelia využívali vodu na varenie piva a ako zdroj kvalitnej pitnej vody. Pri výstavbe priehrad …

Maloplošné chránené územia v okrese Púchov

PR ČERTOV Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 84,62ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 846.200m2. Ochrana lesných spoločenstiev prevažne …

Parky v okrese Púchov

HOROVCE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pri kaštieli. Upravovaný bol v 1.polovici 20.storočia. Rozloha 4ha. Má mikroklimatický, krajinársky a rekreačný význam. Bol v ňom 250 rokov starý 25m vysoký agát biely s obvodom kmeňa 470cm, žiaľ zasiahol ho blesk. Lipa s obvodom kmeňa 385cm, dub letný s obvodom kmeňa 275cm, javory horské, bresty hrabolisté s obvodom km …

Pohoria v okrese Púchov

Územie okresu zasahujú celky oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát v centrálnej časti okresu leží celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), na severozápade sa stretajú celky Javorníky (podcelky Vysoké Javorníky a Nízke Javorníky) a Biele Karpaty (podcelky Vršatské bradlá, Kobylináč a Kýčerská hornatina). Juhovýchodnú časť okresu tvorí do Fatra …

Pramene a studničky v okrese Púchov

BELUŠA. Belušské Slatiny. Minerálne pramene. Minerálne pramene sa nachádzajú v lokalite Belušské Slatiny. V minulosti pri nich stáli kúpele. Teplé pramene v minulosti využívali domáci ako močidlá na konope a liečili si v nich i kožné choroby. BELUŠA. Belušské Slatiny. Studnička pod Lomom. LEDNICA. Katarínkin prameň. Prameň vyviera pod hradom neďaleko miesta nešťastného skonu Katarínky, ktorá podľa povesti radšej zvolila …

Prirodzené vodné plochy v okrese Púchov

ZUBÁK Asi 4km za obcou sa pod severozápadným svahom vrchu Češkovec (698,7m) nachádza prírodné jazierko. …

Skalné útvary v okrese Púchov

BELUŠA. Belušské vráta. Belušské vráta. Krátka tiesňava, ktorou prechádza cesta na Mojtín. DOHŇANY. Čertova skala. Špecifický názov tejto skaly vznikol podľa ľudovej povesti, ktorá hovorí, že sa na nej v minulosti pravidelne stretávali čerti a tu sa veselili a tancovali. Dodnes v tvrdom kameni zostali hlboké stopy po kopytách čertov. Traduje sa, že i v najväčších suchách by voda stojaca v odtlačkoch kopýt nemala nikdy vyschnúť. Na skalu …

TOPlist