Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Adamovské Kochanovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Adamoviec, ku ktorým už boli v tej dobe od roku 1895 pripojené Malé Bierovce a Kochanovce. Na území dnešných obcí ležali podľa písomných prameňov osady Nezeta a Trebieň. Nezeta alebo Nežetice boli doložené v rokoch 1358 a 1366. Posledná písomná z …

Bobot

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch potoka Machnáč, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1240, kedy sa spomína ako Bodac. Prvá zmienka o obci je v pápežských desiatkoch z rokov 1332-1337, kde sa spomína farár Plebanus de Bodac /Podag/. Obec bola poddanskou obcou trenčianskeho panstva. Patrila Matúšovi Čákovi Trenč …

Budovy v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Evanjelická fara postavená okolo roku 1870. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Rodný dom Vladimíra Roya /17.4.1885-6.2.1936/, básnika a prekladateľa. Je to neskoroklasicistická budova s pôdorysom v tvare L, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova …

Bytové domy v okrese Trenčín

TRENČÍN. Hasičská 2. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Schodiskový nárožný bytový nájomný dom pre úradníkov bol postavený v historizujúcom štýle v rokoch 1889-1899. Upravovaný bol v 20.rokoch 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare E, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na ulici Hasičská 2 pri ulici Palackého.   TRENČÍN. Mariánske námest …

Chocholná-Velčice

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením obcí Chocholná a Velčice v roku 1960. Obe pôvodné obce patrili viacerým zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaplnky: Malá Chocholná, Veľká Chocholná. Zvonica.   Príro …

Chránené stromy v okrese Trenčín

TISOVEC NA BARAČKE Za chránený bol vyhlásený v roku 1990 z vedeckých dôvodov. Chránený strom Tisovec dvojradový rastie v Trenčianskych Tepliciach, na ostrovčeku v prírodnej nádrži kúpeľného parku. Je chránený z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho významu. Je to jediný exemplár exotickej vlhkomilnej ihličiny v okrese. Má obvod kmeňa 390cm, výšku 20m, nezistený priemer koruny a vek 100 rokov.   LIPSKÉ LIPY Za chránené str …

Cintoríny v okrese Trenčín

BOBOT. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa sa nachádza cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol období 14.storočie až 2.polovica 19.storočia.   MNÍCHOVA LEHOTA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín zo 14.storočia sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostol …

Cyklotrasy v okrese Trenčín

002 – Vážska cykloturistická magistrála. Piešťany – Horná Streda – Brunovce – Potvorice – Považany – Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda – Beckov – Krivosúd-Bodovka – Opatovce – Trenčín – Zamarovce – Skalka nad Váhom – Kľúčové – Ľuborča – Nemšová – Púchov – Považská Bystrica – Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Prevýšenie na úseku Piešťany – Nemšová je 111/46m. Červeno značená cyklotrasa začína pri kolonádovom moste v Piešťanoch. Prech …

Dolná Poruba

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Strážovských vrchoch. Leží na brehoch riečky Teplička východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1355, kedy sa spomína ako villa Poruba.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Pamätníky: Homôlka, Rúbanky 1, 2.   Príroda. Vrchy: Baske, Žihľavník, Homôlk …

TOPlist