Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Adamovské Kochanovce

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Adamoviec, ku ktorým už boli v tej dobe od roku 1895 pripojené Malé Bierovce a Kochanovce. Na území dnešných obcí ležali podľa písomných prameňov osady Nezeta a Trebieň. Nezeta alebo Nežetice boli doložené v rokoch 1358 a 1366. Posledná písomná z …

Bobot

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch potoka Machnáč, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1240, kedy sa spomína ako Bodac. Prvá zmienka o obci je v pápežských desiatkoch z rokov 1332-1337, kde sa spomína farár Plebanus de Bodac /Podag/. Obec bola poddanskou obcou trenčianskeho panstva. Patrila Matúšovi Čákovi Trenč …

Budovy v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Evanjelická fara postavená okolo roku 1870. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Rodný dom Vladimíra Roya /17.4.1885-6.2.1936/, básnika a prekladateľa. Je to neskoroklasicistická budova s pôdorysom v tvare L, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova …

Bytové domy v okrese Trenčín

TRENČÍN. Hasičská 2. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Schodiskový nárožný bytový nájomný dom pre úradníkov bol postavený v historizujúcom štýle v rokoch 1889-1899. Upravovaný bol v 20.rokoch 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare E, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na ulici Hasičská 2 pri ulici Palackého.   TRENČÍN. Mariánske námest …

Chocholná-Velčice

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením obcí Chocholná a Velčice v roku 1960. Obe pôvodné obce patrili viacerým zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaplnky: Malá Chocholná, Veľká Chocholná. Zvonica.   Príro …

Cintoríny v okrese Trenčín

BOBOT. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa sa nachádza cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol období 14.storočie až 2.polovica 19.storočia.   MNÍCHOVA LEHOTA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Príkostolný cintorín zo 14.storočia sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostol …

Dolná Poruba

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Strážovských vrchoch. Leží na brehoch riečky Teplička východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1355, kedy sa spomína ako villa Poruba.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Pamätníky: Homôlka, Rúbanky 1, 2.   Príroda. Vrchy: Baske, Žihľavník, Homôlk …

Dolná Súča

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozmedzí Bielych Karpát a Považského podolia. Leží na brehoch riečky Súčanka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1208, kedy sa v listine nitrianskeho župana Tomáša spomína iba ako pusto osídlená zem. Vtedy hrad ešte nestál. V tom čase boli vyznačené hranice majetkov nitrianskeho župana. Spomína sa ako Terra Sucza /Suchan/. Pat …

Dopravné a športové stavby v okrese Trenčín

MNÍCHOVA LEHOTA. Železničná stanica. Budova železničnej stanice. Železničná trať bola otvorená 18.8.1901. Stanica leží vo výraznej depresii geologicky aj geomorfologicky oddeľujúcej Považský Inovec a Strážovské vrchy.   TRENČIANSKE TEPLICE. Železničná stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená vo funkcionalistickom slohu v 40.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola …

Drietoma

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na brehoch riečky Drietomica, západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1321. Pozostávala z viacerých častí, o ktoré sa delili rodiny, trenčianske panstvo a nitriansky biskup. V roku 1925 zasiahla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce, na Hradišti /318,2m/, bolo objavené sídlisko ľudu lužickej kult …

TOPlist