Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Vodná turistika v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Trenčín

Váh Najväčším vodným tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte Váhu boli vystavané umelé derivačné kanály …

Vodopády v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Trenčín

TRENČÍN. Fragment vonkajšej línie hradieb. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Fragment predsunutej vonkajšej línie hradieb, mestského opevnenia, základového muriva, pochádzajúceho z baroku zo 16.-17.storočia. V 18.storočí opevnenie zaniklo. Opevnenie v dĺžke 50m sa nachádza v centre mesta na Jaselskej ulici.   TRENČÍN. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v historickom …

Výrobné stavby v okrese Trenčín

HORNÉ SRNIE. Cementáreň. V rokoch 1788-1932 stála v obci skláreň, ktorá bola prestavaná na súčasnú cementáreň.   NEMŠOVÁ. Skláreň. Skláreň bola postavená v roku 1901. Po 2.svetovej vojne bola zmodernizovaná a rozšírená.   SELEC. Dom s vodným kolesom. Dom s vodným kolesom. Technická pamiatka.   SELEC. Papiereň. Papiereň v obci od roku 1742.   TRENČIANSKA TEPLÁ. Cukrovar. Cukrovar bol postavený v r …

Významné stromy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zamarovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Považskom podolí, na rozhraní Ilavskej a Trenčianskej kotliny. Leží na pravom brehu Váhu, oproti okresnému mestu.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1208.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštieľ. Kaplnka.   Príroda. PR Zamarovské jamy. PP Súčanka. Rieka Váh. Kočkovský kanál. …

Zvonice v okrese Trenčín

DRIETOMA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Eklekticistická murovaná zvonica z obdobia 2.polovice 19.storočia až začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1918 a 2009. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí na evanjelickom cintoríne.   CHOCHOLNÁ-VELČICE Zvonica vežového typu v klasicistickom slohu z 1.polovice 18.storočia.   KRIVOSÚD-BODOVKA Národná kultúrn …

TOPlist