Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Dolná Súča

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozmedzí Bielych Karpát a Považského podolia. Leží na brehoch riečky Súčanka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1208, kedy sa v listine nitrianskeho župana Tomáša spomína iba ako pusto osídlená zem. Vtedy hrad ešte nestál. V tom čase boli vyznačené hranice majetkov nitrianskeho župana. Spomína sa ako Terra Sucza /Suchan/. Pat …

Dopravné a športové stavby v okrese Trenčín

MNÍCHOVA LEHOTA. Železničná stanica. Budova železničnej stanice. Železničná trať bola otvorená 18.8.1901. Stanica leží vo výraznej depresii geologicky aj geomorfologicky oddeľujúcej Považský Inovec a Strážovské vrchy.   TRENČIANSKE TEPLICE. Železničná stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená vo funkcionalistickom slohu v 40.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola …

Drietoma

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na brehoch riečky Drietomica, západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1321. Pozostávala z viacerých častí, o ktoré sa delili rodiny, trenčianske panstvo a nitriansky biskup. V roku 1925 zasiahla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce, na Hradišti /318,2m/, bolo objavené sídlisko ľudu lužickej kult …

Drobná architektúra v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Skleník. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2014. Kovový skleník na murovanom sokli bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v období koniec 19.storočia až začiatok 20.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa pri bazéne v juhovýchodnej časti parku pri Adamovskom kaštieli v Malých Bierovciach.   TRENČÍN. Fontána Vodník …

Dubodiel

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch riečky Inovec, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je písomne doložená z roku 1439. V 18.storočí sa v obci nachádzal pivovar.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko a hrádok nad kameňolomom so zvyškami valov. Osídlenie už v praveku, hradisko zo stredoveku, z 12.-13.storočia (viac v časti Hradiská v okrese Trenčín). …

Evanjelické kostoly v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1784. V roku 1904 bol prestavaný. Stojí v miestnej časti Kochanovce.   DRIETOMA Barokový evanjelický kostol bol postavený v 17.storočí.   TRENČIANSKE STANKOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Klasicistický evanjelický kostol v Malých Stankovciach bol postavený v rokoch 1784-1790. Upravovaný bol v rokoch 1970,1983 a 2010-2011. Je …

Galérie v okrese Trenčín

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO. Trenčín. Galéria vznikla v roku 1969. Meno nesie po národnom umelcovi, ktorý posledné roky svojho života 1962-1968 prežil v Trenčíne. Novým sídlom galérie, ktorá sa musela z pôvodných priestorov barokového piaristického kláštora v roku 2002 presťahovať, sa stal bývalý palác rodiny Maršovských na Palackého ulici č.27, prestavaný pre potreby galérie ako národnej inštitúcie. Galéria sa orientuje na výt …

Horná Súča

  POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch v severozápadnej časti okresu. Leží na brehoch riečky Súčanka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec patrila hradu Súča. V roku 1598 sa spomína ako súčasť trenčianskeho hradného panstva. Patria k nej kopaničiarske osady a ďalšie samoty.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Hrad Súča. Kostol. Ľud …

Horňany

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch potoka Machnáč juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1352.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol.   Príroda. PP Potok Machnáč.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBC …

TOPlist