Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Horné Srnie

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na rozhraní Bielych Karpát a Považského podolia. Leží na brehoch riečky Vlára severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka pochádza z roku 1439, kedy ako possessio sen Villa Zerna patrila hradu Súča. V roku 1919 zasiahla obec povodeň a v roku 1922 vyhorela.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Cement …

Hrabovka

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na pravom brehu riečky Súčanka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1423.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Hrad Súča.   Príroda. Vrch Krasín. Súčanska dolina. PP Súčanka. Rieka Váh. Jaskyne: Benediktova jaskyňa, Jaskyňa nad cesto …

Hradiská v okrese Trenčín

DUBODIEL. Skalný hrb. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko a hrádok nad kameňolomom so zvyškami valov. Osídlenie už v praveku, hradisko zo stredoveku, z 12.-13.storočia. Kamenný hrádok leží na severozápadnom okraji obce na vŕšku. Terénne stopy na vystupujúcom Skalnom hrbe /395,0m/ sú viditeľné ešte dnes. Zjavný je najmä priebeh niekdajšieho opevnenia v podobe valov s priekopami. O hrádku nie sú známe žiadne písomné …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Trenčín

SÚČA Bogomir z rodu Ludanických, trenčiansky župan, dostáva v roku 1244 od kráľa Bela IV. zem Súča za služby a oddanosť. Pravdepodobne on po tatárskom plienení v roku 1241 postavil na vrchu Krasín hrad. V 1.písomnej zmienke z roku 1318 vystupuje Dionýz „castellanus de Zucchan“ ako verný Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Hrad bol v jeho dŕžave a po jeho smrti sa stáva opäť kráľovským. V roku 1393 sa majiteľom hradu stáva Štibor zo Štiboríc …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trenčín

DRIETOMA. Náhrobník. Pamiatkový objekt NKP Kostol a náhrobník vyhlásený v roku 2012. Barokový kamenný náhrobník neznámeho člena rodiny Jesenskovcov z obdobia pred rokom 1741. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Je osadený v opornom múre východne od rímsko-katolíckeho Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej.   DRIETOMA. Pohrebná kaplnka rodiny Nických. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Pohrebná Kaplnka Svät …

Ivanovce

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1398.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Sídlisko v chotári obce na skale Bašta. Osídlenie už v paleolite. Sídlisko z doby bronzovej (viac v časti Hradiská v okrese Trenčín).   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   P …

Jaskyne v okrese Trenčín

ABRI PRI MACHNÁČSKOM POTOKU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 360m v katastri obce Petrova Lehota.   ABRI V SUCHOM BZOVÍKU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.   BARTOŠOVICA Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské …

Kalvárie v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Trenčín

BOBOT. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie  postavená v roku 1945.   DOLNÁ SÚČA. Kaplnka Panny Márie Lurdskej. Klasicistická Kaplnka Panny Márie Lurdskej bola postavená v roku 1889 na Kamienke pri prameni Tri žriedla.   DRIETOMA 1 Kaplnka z polovice 19.storočia.   DRIETOMA 2   DUBODIEL Baroková kaplnka so zvonicou.   HORNÁ SÚČA. Kaplnka Panny Márie Lurdsk …

Kaštiele v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Adamovský kaštieľ v Malých Bierovciach. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Kaštieľ postavený v neskorom baroku v rokoch 1750-1770. Je to dvojpodlažný solitér s pivnicou. Budova s trojkrídlovým pôdorysom, dvoj a trojtraktovou dispozíciou, s obdĺžnikovým pôdorysom a s dvoma krátkymi bočnými krídlami. Dispozíciu zvýrazňuje prevýšená …

TOPlist