Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Kostolná-Záriečie

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu, na brehoch rieky Drietomica, západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci Kostolná je z roku 1318 a o obci Záriečie z roku 1598.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Bývalý kláštor. Pamätník.   Príroda. Vrch Sokolí kameň. PR …

Krivosúd-Bodovka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, na rozhraní Považského podolia a Považského Inovca. Leží na ľavom brehu Váhu, na brehoch Bodovského potoka, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Dve pôvodne samostatné obce sa zlúčili v polovici 19.storočia. Obec Krivosúd sa spomína v roku 1398, patrila rodinám Kočovských, Rakolubských a neskôr panstvu Beckov. Obec Bodovka sa spomína v roku 1828.   HISTÓRIA OSÍD …

Kríže v okrese Trenčín

HORNÁ SÚČA. Kríž s korpusom. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec s reliéfom. Neskorobarokový podstavec s reliéfom Sedembolestnej Panny Márie z roku 1797. Kríž s korpusom. Neskorobarokový kríž s ukrižovaným Kristom z roku 1797. Prícestný kríž stojí v obci pred domom č.345. Opravovaný bol v 20.storočí.   TRENČIANSKE TEPLICE. Kríž na …

Kúpele v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE Prvá zmienka o minerálnych prameňoch, pri ktorých kúpele vznikli, je z roku 1379. Patrili panstvu hradu Trenčín. V 16.storočí bol ich majiteľom palatín Štefan Zápoľský, ktorý položil základy neskorších kúpeľov. O ďalší rozvoj sa pričinila rodina Illešházi, ktorá ich vlastnila v rokoch 1594-1835. Od 19.storočia kúpele zaznamenávajú rozvoj, kedy ich dal prepychovo vybudovať a spopularizoval ich viedenský bankár, bar …

Ľudová architektúra v okrese Trenčín

DOLNÁ SÚČA Hlinené domy so zvýšeným podkrovím z 19.storočia.   DRIETOMA   Ľudový dom č.281. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudový dom postavený okolo polovice 19.storočia z nepálenej tehly. Upravený bol v roku 1970. Dom má obdĺžnikový pôdorys, trojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s podkrovím. Dom stojí v strede obce Drietoma 281.   DUBODIEL Zachované množstvo domov z nepálenej tehly …

Maloplošné chránené územia v okrese Trenčín

PR BINDÁRKA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 89.829m2. Ochrana uceleného komplexu močiarnych i mezofilných aluviálnych biocenóz s bohatým zastúpením charakteristických i existenčne ohrozených zriedkavých druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedecko-výsk …

Melčice-Lieskové

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla spojením samostatných obcí Melčice a Zemianske Lieskové v roku 1975. V roku 1954 zasiahla obce povodeň. Súčasťou obce je i kopaničiarska osada Dolina.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Objavy z mladšej doby bronzovej a nálezy kostrového pohrebiska z veľkomoravsk …

Meštianske domy v okrese Trenčín

TRENČÍN. Farská 3. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prejazdový radový meštiansky dom bol postavený v renesančnom slohu v 15.storočí. Upravovaný bol začiatkom 17.storočia, v 1.tretine 18.storočia, v 19. a 20.storočí. Dom má pôdorys v tvare C, má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Farskej ulici 3.   TRENČÍN. Farská 6. Národná kultúrna pamiatka …

Mestské paláce v okrese Trenčín

TRENČÍN. Palackého 27. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Palác bol postavený v novobarokovom slohu v roku 1889. Upravovaný bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. V súčasnosti sa v budove nachádza Bazovského galéria. Solitér stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Palackého ulici 27 pri Hasičskej ulici vo dvore Maršovského paláca. …

Mestské turistické okruhy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

TOPlist