Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Miestne turistické chodníky v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE Sieť miestnych turistických chodníkov v okolí mesta. Sú to nenáročné chodníky, s vyhliadkami až do výšky 300m nad kúpeľným mestom.   0798M Baračka, reštaurácia - Sedlo pod Machnáčom – Machnáč, vrchol. Dĺžka 2,1km. Čas 35 minút.   0799M Trenčianske Teplice, park – Rázcestie s modrou - Jánošíkova jaskyňa - Klepáč - Malý Klepáč. Dĺžka 4,1km. Čas 1 hodina 30 minút.   0800M Trenčian …

Mníchova Lehota

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Považského podolia a Strážovských vrchov. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1439.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Železničná stanica.   Príroda. Vrchy: Inovec, Ostrý vrch. Doliny: Krásna dolina, Mitická dolina. PR Ostrý vrch. PR Považ …

Mohyly a mohylníky v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Motešice

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch potoka Machnáč, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1208. V 1.polovici 15.storočia ju obsadili husiti. Skladá sa z troch miestnych častí.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštieľ. Kostol. Kaplnky: V obci, Peťovka. Pamätn …

Múzeá v okrese Trenčín

TRENČIANSKE MÚZEUM. Trenčín. Patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie kultúrno-vedecké inštitúcie na Slovensku. V roku 1877 vznikol Prírodovedný spolok župy trenčianskej, ktorý sa v roku 1912 zlúčil s Muzeálnym spolkom. Zakladateľom prírodovedného spolku a prvým riaditeľom múzea bol všestranný človek, botanik a zberateľ Karol Brančík. Hlavným sídlom múzea je dvojposchodová budova bývalého Župného domu na Mi …

Náučné chodníky v okrese Trenčín

NÁUČNÝ CHODNÍK KRASÍN. Chodník Janka Miklasa. Nenáročný, samoobslužný, okružný, peší, letný i zimný náučný chodník. Východiskom chodníka je Dolná Súča. Chodník prechádza PR Krasín a vracia sa do obce. Je dlhý 3,5km, má prevýšenie 200m a čas prechodu je 1,5 hodiny. Na trase chodníka sa nachádza 8 zastávok. Chodník je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Bol otvorený v roku 1991.   NÁUČNÝ CHODNÍK VZNIK A VÝVOJ LE …

Nemšová

  POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí v severovýchodnej časti okresu. Leží na brehoch riek Vlára a Ľuborča. Leží na pravom brehu Váhu severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Ako obec sa spomína v roku 1242. Patrila panstvu Súča, neskôr trenčianskemu hradnému panstvu. Od roku 1989 má štatút mesta. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Nemšovej potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. …

Neporadza

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Nitrianskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Svitavského potoka, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením obcí Rožňová Neporadza a Bošianska Neporadza v roku 1960.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol.   Príroda. PP Potok Machnáč. VN Bobot. Chránené strom …

Omšenie

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Strážovských vrchoch. Leží na brehoch riečky Teplička východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1332. Patrila zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: 1, 2. Pamätník.   Príroda. Vrchy: Baske, Žihľavník, Peršová, Omšenská Baba, Klepáč, M …

Opatovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na ľavom brehu Váhu, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1113 kedy sa spomína ako vlastníctvo zoborského opátstva.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka. Zvonica.   Príroda. PR Prepadlisko. PP Na vŕšku. Rieka Váh. …

TOPlist