Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Farský rímsko-katolícky Kostol svätých Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v barokovom slohu v rokoch 1758-1760. Upravovaný bol v roku 1939, v 1.polovici 20.storočia a v 70. a 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom, je jednoloďový. Katolícka farnosť sa v obci spomína už v roku 1332. Kostol sto …

Rozhľadne v okrese Trenčín

NEMŠOVÁ. Vyhliadková veža Trenčianska Závada. Rozhľadňa sa nachádza nad Trenčianskou Závadou (miestna časť Nemšovej). Vysoká je 24,6m a dokončená bola v roku 2015. Výhľady z veže umožňujú návštevníkovi vidieť ponad vrcholky stromov nielen okolité obce, ale i panorámu okolitých geomorfologických celkov (Biele Karpaty, Považské podolie, Považský Inovec i Strážovské vrchy. Pri priaznivom počasí je možné vidieť i Martinské hole. Orientovať …

Ruiny a základy v okrese Trenčín

SKALKA NAD VÁHOM. Zaniknutý kostol. Pamiatkový objekt NKP Výšinné hradisko vyhlásený v roku 2015. Zaniknutý stredoveký kostol výšinného hradiska Chochel z 9.-11.storočia. V 13.storočí zanikol. Bola to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s podkovovitým záverom. Nachádza sa v katastri miestnej časti Skala asi 800m severne od kláštora benediktínov na Skalke.   TRENČÍN. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásen …

Selec

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, v Seleckej kotline, v Považskom Inovci. Leží na brehoch Seleckého potoka, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1439. Patrila trenčianskemu panstvu. Počas 2.svetovej vojny bola vyplienená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Zvonica. Dom s vodným kolesom. Papiereň. Pam …

Sídliská v okrese Trenčín

IVANOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Paleolitické sídlisko sa nachádza v chotári Skala, Bašta. Osídlené bolo i v dobe bronzovej.   TRENČIANSKE TEPLICE. Podhradište. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Stredoveké sídlisko z 9.-10.storočia v chotári Podhradište. V mladšej dobe bronzovej tu bolo pohrebisko a hradisko ľudu lužickej kultúry.   TRENČÍN. Park Brezina. Národná kultúrna pa …

Skalka nad Váhom

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na pravom brehu Váhu, na brehoch rieky Súčanka, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením obcí Skalka a Skalská Nová Ves. Prvá zmienka je z roku 1208. Patrila nitrianskemu biskupstvu, od roku 1224 benediktínskemu opátstvu. Od roku 1644 patrila obec jezuitom a viacerým zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Skalné útvary v okrese Trenčín

DUBODIEL Asi 1km južne od obce sa nachádza opustený kameňolom. Je to významná exkurzná geologická lokalita. Vplyvom zvetrávania a erózie pôdy vznikli na povrchu hornín zaujímavé morfologické mikrofory ako veže, mosty a podobne.   OMŠENIE. Kamenné vráta. Dve mohutné skalné steny, cvičný horolezecký terén. Zaujímavá vyhliadka.   VEĽKÁ HRADNÁ V závere štátnej cesty pri obci sa nachádzajú skalné bralá v sopečn …

Skanzeny v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Soblahov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Považského podolia a Strážovských vrchov. Leží na brehoch Soblahovského potoka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o poľnohospodárskej obci je z roku 1332. V 16.storočí bola kolonizovaná habánmi.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri výstavbe železnice sa tu našiel sekeromlat z mladšej doby kamennej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJ …

Sochy a busty v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Socha Madony. Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Malé Bierovce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Neskorobarokový kamenný pilier s podstavcom z roku 1797. Socha. Neskorobaroková socha Madony (Panna Mária s dieťaťom) z roku 1797 stojí na pilieri s podstavcom.   MOTEŠICE. Súsošie Najsvätejšej Trojice. Pamiatkový objekt NKP …

TOPlist