Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Šport v okrese Trenčín

TNŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Trenčín

TNS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Štvrtok

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na jeho hranici. Leží v Považskom podolí na pravom brehu Váhu, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1477.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Zvonica.   Príroda. Rieka Váh. Biskupický kanál.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V …

Svinná

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch riečky Svinnica, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec patrila panstvu Trenčín a Bánovce. Spomína sa v roku 1439.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka.   Príroda. PP Potok Machnáč. PP Svinica. VN Bobot. VN Svinná. & …

Synagógy v okrese Trenčín

TRENČÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova neologickej synagógy bola postavená v secesnom slohu v rokoch 1909-1912. Stavba je inšpirovaná historizujúcou architektúrou orientálneho typu s ústrednou kupolou. Patrí k najkrajším a najzaujímavejším dielam svojho druhu na Slovensku. O jej stavbu sa pričinila nemalá židovská komunita, ktorá v meste žila. Postavila ju trenčianska stavebná firma A. Fuksa a B. Niegreisza pod …

Trenčianska Teplá

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na ľavom brehu Váhu, na brehoch riečka Teplička, severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1355 kedy patrila trenčianskemu panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaš …

Trenčianska Turná

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na brehoch Turnianskeho potoka, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1269. V roku 1954 zasiahla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Pamätná tabuľa S. Timon.   Príroda. PP Selecký potok. Rieka Váh. Biskupic …

Trenčianske Jastrabie

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine, na rozmedzí Považského Inovca a Strážovských vrchov. Leží na brehoch Svinianskeho potoka, južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1269 ako súčasť hradu Trenčín. Odvtedy bola majetkom zemianskych rodín.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol.   Príroda …

Trenčianske Mitice

  POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu, v Nitrianskej pahorkatine, na rozmedzí Považského Inovca a Strážovských vrchov. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Kostolných, Rožňových a Zemianskych Mitíc. Pôvodné obce boli založené v 14. a 15.storočí.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštieľ. K …

Trenčianske Stankovce

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na ľavom brehu Váhu, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením miestnych častí v roku 1972. V rokoch 1925 a 1954 zasiahla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka. Zvonice: Sedličná, Veľké Stankovce, 1, 2, 3. Pamätníky: H …

TOPlist