Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prírodné Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Trenčín

TISOVEC NA BARAČKE Za chránený bol vyhlásený v roku 1990 z vedeckých dôvodov. Chránený strom Tisovec dvojradový rastie v Trenčianskych Tepliciach, na ostrovčeku v prírodnej nádrži kúpeľného parku. Je chránený z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho významu. Je to jediný exemplár exotickej vlhkomilnej ihličiny v okrese. Má obvod kmeňa 390cm, výšku 20m, nezistený priemer koruny a vek 100 rokov.   LIPSKÉ LIPY Za chránené str …

Jaskyne v okrese Trenčín

ABRI PRI MACHNÁČSKOM POTOKU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 360m v katastri obce Petrova Lehota.   ABRI V SUCHOM BZOVÍKU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.   BARTOŠOVICA Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské …

Parky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pochádza z 19.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Rozprestiera sa okolo neskorobarokového Kaštieľa z rokov 1750-1770, ktorý stojí v strede miestnej časti Malé Bierovce.   MELČICE-LIESKOVÉ Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1976. Prírodn …

Skalné útvary v okrese Trenčín

DUBODIEL Asi 1km južne od obce sa nachádza opustený kameňolom. Je to významná exkurzná geologická lokalita. Vplyvom zvetrávania a erózie pôdy vznikli na povrchu hornín zaujímavé morfologické mikrofory ako veže, mosty a podobne.   OMŠENIE. Kamenné vráta. Dve mohutné skalné steny, cvičný horolezecký terén. Zaujímavá vyhliadka.   VEĽKÁ HRADNÁ V závere štátnej cesty pri obci sa nachádzajú skalné bralá v sopečn …

Významné stromy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist