Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Voda

Kúpele v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE Prvá zmienka o minerálnych prameňoch, pri ktorých kúpele vznikli, je z roku 1379. Patrili panstvu hradu Trenčín. V 16.storočí bol ich majiteľom palatín Štefan Zápoľský, ktorý položil základy neskorších kúpeľov. O ďalší rozvoj sa pričinila rodina Illešházi, ktorá ich vlastnila v rokoch 1594-1835. Od 19.storočia kúpele zaznamenávajú rozvoj, kedy ich dal prepychovo vybudovať a spopularizoval ich viedenský bankár, bar …

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa nachádza na juhovýchodnom okraji časti Adamovce, vo dvore rodiny Vanekovej. Minerálna voda je zachytená trúbkou, krytá betónovým poklopom a osadená ručnou pumpou. Voda sa v súčasnosti nevyužíva ale majitelia uvažujú znovu nad jej sprevádzkovaním. ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Prameň na Trebieni. Prameň minerálnej vody sa nachádza na severovýchodno …

Prirodzené vodné plochy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE. Jazierko v kúpeľnom parku. Jazierko, pri ktorom otvorili kúpalisko s plavárňou, vzniklo 15.6.1873 a dodnes slúži na člnkovanie.   VN BOBOT   VN SVINNÁ. Svinná.   VN SVINNÁ. Trenčianske Teplice. …

Vodné toky v okrese Trenčín

Váh Najväčším vodným tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte Váhu boli vystavané umelé derivačné kanály …

Vodopády v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

TOPlist