Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Báč

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavej strane prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1205, ďalšia z roku 1319. Bola dedinou zemanov, predialistov a ostrihomského arcibiskupstva.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &nbs …

Baka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavej strane prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1260 a 1264. V roku 1264 sa spomína ako osada kráľovských dvorníkov Bratislavského hradu. Neskôr patrila viacerým šľachtickým rodinám. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HIS …

Baloň

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1247. V roku 1252 patrila rábskej kapitule. V rokoch 1848-1849 sa v chotári obce stretli cisárske a maďarské vojská. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Bellova Ves

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1951, kedy sa odčlenila od obce Hviezdoslavov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Blahová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1951 odčlenením od obce Lehnice.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Blatná na Ostrove

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1286. V období feudalizmu patrila zemianskym rodinám. Na začiatku 17.storočia Földesovcom, neskôr Bittóovcom, ktorých sídlom bola až do rozpadu monarchie.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Bodíky

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží medzi Dunajom a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo na tzv. Umelom ostrove. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1272. Obec trpela povodňami, preto podľa Mikovínyho projektu postavili v chotári ochranný násyp. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. V roku 1960 bola pričlenená k obc …

Boheľov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1456. Vznikla v 15.storočí a patrila miestnym zemepánom. Koncom 19.storočia tu mali majetky Rosenbergovci. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Čakany

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1254. Pôvodne bola poddanskou obcou cisterciánskeho opátstva v Piliši. Od 16.storočia patrila cisterciánskemu opátstvu v Zirczi. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom ,chovom dobytka a od 18.storočia aj ovocinárstvom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k  …

Čenkovce

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1240 a 1298. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Zlaté Klasy. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   …

TOPlist