Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Vojka nad Dunajom

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží medzi Dunajom a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v listinách z roku 1186 a spomína sa ako kráľovský majetok darovaný ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý udelil tunajšiemu obyvateľstvu zemianske slobody a bola nezávislá od Bratislavskej župy. Obec mala v novš …

Vrakúň

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1015 a 1260. Bola starým rodinným majetkom Amadeovcov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Nekyje na Ostrove …

Vydrany

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1245. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Výrobné stavby v okrese Dunajská Streda

DUNAJSKÝ KLÁTOV. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Na Klátovskom ramene Malého Dunaja juhovýchodne od obce sa nachádza pobrežný vodný mlyn. Je typickým príkladom spodkového mlyna. Súčasti vodného mlyna kolesa a hnacia časť sú umiestnené v drevenej prístavbe, mlynica je murovaná z pálenej tehly. Mlyn s.č.4 postavil Ján Cséfalvay. Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v rokoch 1920-1922. Posledným majit …

Zlaté Klasy

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1239. V roku 1699 bola poddanským mestečkom (bývalá časť Rastice). V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   T …

Zvonice v okrese Dunajská Streda

NOVÝ ŽIVOT V časti Vojtechovce stojí drevená zvonica s ihlanovitou strechou. …

TOPlist