Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Čiližská Radvaň

  POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1252. Patrila zoborskému kláštoru, od roku 1268 panstvu Komárno a neskôr miestnym zemepánom. V roku 1861 obec vyhorela. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Cintoríny v okrese Dunajská Streda

ŠAMORÍN. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný gotický cintorín z 15. a 16.storočia. Má nepravidelný pôdorys. V súčasnosti neaktívny cintorín sa nachádza okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätej Margity Antiochijskej, ktorý stojí v časti Bučuháza na konci osady Šámot (Šámotský majer). …

Dobrohošť

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží medzi Dunajom a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo na tzv. Umelom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1238. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. V roku 1965 obec postihla povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Č …

Dolný Bar

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1245, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1334. Obec doložená v roku 1401 patrila predialistom ostrihomského arcibiskupstva v stolici vo Vojke, časť patrila zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Dolný Štál

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1111. V rokoch 1254-1256 sa spomína ako súčasť Bratislavského hradu, v 14.storočí patrila tunajším zemepánom. Súčasná obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Dolný Štál, Horný Štál a Tône. Dolný Štál (Alistál) sa spomína v roku 1391. Horný Štál (Felstá …

Dopravné a športové stavby v okrese Dunajská Streda

HUBICE. Cestný most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Oblúkový tehlový klasicistický most z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v západnej časti parku kaštieľa.   MEDVEĎOV. Most. Pri obci sa nachádza jediný most na Žitnom ostrove, ktorý spája naše územie s Maďarskom.   VOJKA NAD VÁHOM. Kompa. Kompa premáva medzi obcami Vojka nad Váhom a Kyselica. …

Drobná architektúra v okrese Dunajská Streda

HOLICE. Obecný stĺp. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický obecný stĺp, stĺp trhového práva, z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2011. Nachádza sa v časti Kostolná Gala na ulici Hlavná za kostolom.   HUBICE. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Klasicistická kamenná fontána bola vybudovaná v 1.polovici 19.storočia. Má kruhový pôd …

Dunajská Streda

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z rokov 1162-1172 kedy tu pravdepodobne kráľ Belo IV. založil trhové miesto s dňom trhov určeným na stredu, získalo jarmočné a trhové výsady. Ďalšia zmienka je z roku 1254. V 13.storočí bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, neskôr kráľovským majetkom Bratislavského hradu. Od roku 1600 ju vlastn …

Dunajský Klátov

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Klátovského ramena severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1384, ďalšia z roku 1533.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Evanjelické kostoly v okrese Dunajská Streda

DUNAJSKÁ STREDA Sieňový evanjelický novogotický kostol pochádza z roku 1883.   ŠAMORÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1784-1785. Upravovaný bol v roku 2004. Je to jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je J. G. Altenburger. Stojí v strede mesta na ulici Gazdovský rad. …

TOPlist