Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Gabčíkovo

POLOHA. Mesto leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu kanála Vodného diela Gabčíkovo južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1102. Bola starým rodovým majetkom rodiny Amadeovcov, ktorým patril i tunajší opevnený kaštieľ. Ďalšie zmienky o obci sú z roku 1264. V 13.storočí je listinne doložených aj niekoľko okolitých osád, ktoré neskôr zanikli …

Galérie v okrese Dunajská Streda

GALÉRIA JÚLIUSA LÖRINCZA. Dunajská Streda. Galéria sídli vo Vermesovej vile na ulici Gorkého 2.   ŠAMORÍN. At Home Gallery. Súkromnú galériu založili v roku 1995 vo svojom byte Csaba a Suzanne Kissovci. Odtiaľ pochádza aj jej názov, čo v preklade znamená galéria doma. V roku 1996 premenili nefunkčnú židovskú synagógu na ulici Mliečňanská 5 na pulzujúce centrum súčasného umenia. V galérii sa konajú výstavy, performance, koncerty a …

Historické budovy v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kláštor františkánov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent. Kláštor františkánov, nazývaný Svätý Anton na Ostrove, bol spolu s kostolom postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1660-1670. Upravovaný bol v rokoch 1700-1783, 1809-1811, 1859-1860, 1898-1905 a 1960. Dvojpodlažný objekt č.2 s pivnicou a pôdorysom v tvare U a s kostolom v areáli stojí na …

Holice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1245 a 1250. Pôvodne tu stála osada Gala. V 13.storočí bola kráľovským majetkom patriaci Bratislavskému hradu. V roku 1466 obec získala mestské výsady platné až do 18.storočia. Vtedy časť Kostolná Gala získala od kráľa Mateja Korvína trhové privilégia a …

Horná Potôň

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1250. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Benkova Potôň Če …

Horné Mýto

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží medzi Malým Dunajom a Klátovským ramenom severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268, ďalšia zmienka z roku 1406. V 17.storočí patrila svätojurskému a eberhardskému panstvu, od 18.storočia bola poddanskou obcou Pálfiovcov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ …

Horný Bar

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1245. Bola kráľovským majetkom patriacim Bratislavskému hradu. Neskôr najväčšia časť obce patrila rodine Amadeovcov ako súčasť panstva, ktoré malo sídlo v Beši (dnes Gabčíkovo), menšia časť obce p …

Hradiská v okrese Dunajská Streda

JANÍKY. Hrádok Csillagvar. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Stredoveká zemná pevnosť, hrádok, Csillagvar. Nachádza sa v časti Dolné Janíky pri Malom Dunaji. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese.   …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Dunajská Streda

HUBICE. Mauzóleum rodiny Wiener von Welten. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2015. Mauzóleum rodiny Wiener von Welten. Stavba v historizujúcom slohu z roku 1901. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je prízemná. Solitér sa nachádza v parku za Veľkým kaštieľom.   ŇÁRAD. Hrob A. Szebő Sziniho. Hrob A. Szebő Sziniho. …

TOPlist