Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Hubice

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1293. V 14.storočí bola majetkom rodu Gombaivcov, neskôr patrila rodine Meholániovcov ako súčasť ebehrardského panstva (dnes Malinovo). V 17.storočí obec patrila ostrihomskému arcibiskupovi Selepčénimu, ktorý v tunajšom kaštieli zriadil manufaktúru na výrobu …

Hviezdoslavov

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1895. V roku 1921 bola kolonizovaná Slovákmi. V roku 1936 sa obec odčlenila od obce Štvrtok na Ostrove. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &nbs …

Jahodná

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na ľavom brehu Malého Dunaja severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o o obci je z roku 1539 kedy sa spomína ako poddanská obe. Až do konca feudalizmu patrila šintavskému panstvu Esterháziovcov. V roku 1849 v chotári obce prebehla bitka medzi cisárskymi a maďarskými vojskami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   …

Janíky

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Malého Dunaja severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1287, ďalšia zmienka z roku 1311. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Súčasná obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Búštelek, Dolné a Horné Janíky.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Zemná pevnosť Cs …

Jurová

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1253. Obec sa spomína ako kráľovský majetok Bratislavského hradu. Majetky tu mali rody Méhesovcov a Baloghovcov. Obyvatelia sa zaoberali chovom hovädzieho dobytka a oviec. V roku 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   O …

Kalvárie v okrese Dunajská Streda

BÁČ Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa pri františkánskom kláštore severne od kláštorného kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje  Krista, z roku 1867. Upravovaná bola v rokoch 1938 a 1994. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je murársky majster L. Knöbl. Kaplnka krížovej cesty. Historizujú …

Kaplnky v okrese Dunajská Streda

BÁČ Kaplnka z roku 1725.   BÁČ. Kaplnka Piety. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kaplnka Piety postavená v historizujúco-novogotickom slohu v roku 1867. Má obdĺžnikový pôdorys, je prízemná. Kaplnka stojí v areáli Kalvárie.   BLAHOVÁ. Kaplnka Panny Márie Lurdskej.   BODÍKY. Kaplnka navštívenia Panny Márie.   DOLNÝ ŠTÁL Kaplnka pri motoreste.   DUNAJSKÝ KLÁTOV. Kaplnka narodenia P …

Kaštiele v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kaštieľ klasicistický. Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19.storočia bol postavený na staršom základe. V súčasnosti slúži ako ústav sociálnej starostlivosti.   BLATNÁ NA OSTROVE. Kúria klasicistická 1. Klasicistická kúria bola postavená začiatkom 19.storočia.   BLATNÁ NA OSTROVE. Kúria klasicistická 2. Klasicistická kúria bola postavená začiatkom 19.storočia.   ČAKANY. Kaštieľ barokový. Národná kultúr …

Kľúčovec

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1252. Patrila premonštrátskemu kláštoru v Turci, od roku 1268 hradu Komárno, od roku 1535 kláštoru na Panónskej hore a do roku 1612 patrila do Komárňanskej župy. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1965 obec zasiahla povodeň, ktorá zničila …

Kostolné Kračany

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1215. Obec vznikla spojením 5 obcí, ktoré vznikli v chotári obce Kračany, spomínanej v roku 1215. V 18. a 19.storočí tu mali majetky rôzne zemianske rody. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

TOPlist