Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Dunajská Streda

BOHEĽOV Nový kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1996.   ČILIŽSKÁ RADVAŇ Klasicistický kostol reformovanej cirkvi pochádza z roku 1794.   DOLNÝ ŠTÁL Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1786. Zväčšený bol v roku 1886.   DUNAJSKÁ STREDA Postomoderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.   HORNÁ POTÔŇ Klasicistický kostol reformovanej cirkvi z r …

Kráľovičove Kračany

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1215. Na jej území vzniklo niekoľko obcí zemianskeho charakteru. Obec má poľnohospodársky ráz. Súčasná obec vznikla v roku 1940 kedy sa k nej pripojili susedné obce, ktoré sú dnes miestnymi časťami. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   H …

Kríže v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kríž so sochou ukrižovaného Krista z roku 1867 stojí v strede Kalvárie.   MICHAL NA OSTROVE. Kamenný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kamenný kríž z roku 1657 stojí pri kostole. …

Kútniky

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1240. Neskôr sa v jej chotári vyvinulo 6 obcí (Blažov, Čenkesfa, Ened, Heďbeneéte, Povoda a Töböréte). Obec patrila rodu tunajších zemanov de Ethe. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠ …

Kvetoslavov

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1230. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Senec: …

Kyselica

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z rokov 1205 a 1296. Do roku 1993 bola obec miestnou časťou obce Rohovce. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A  …

Lehnice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Malý Lég, Sása a Veľký Lég. Neskôr bolo pripojené Masníkovo. Prvé písomné zmienky o osadách sú z 1.polovice 13.storočia. Boli kráľovským majetkom Bratislavského hradu. Až do konca feudalizmu patrili viacerým zemianskym rodinám. V rokoch 1938-19 …

Lúč na Ostrove

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Malá a Veľká Lúč. V rokoch 1938-1945 boli obce pripojené k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI. …

Ľudová architektúra v okrese Dunajská Streda

BAKA Z 19.storočia sa v obci zachovalo niekoľko hlinených domov so sedlovou strechou.   BALOŇ Z 19.storočia pochádzajú hlinené i murované domy so sedlovou trstinovou strechou. Na záhumniach sa nachádzajú šopy s vypletanými rákosovými stenami.   BODÍKY Z 19.storočia pochádzajú hlinené domy, omazané a obielené, s murovanými štítmi a sedlovými strechami. Pred domami boli homoľovité pece na pečenie chleba, postavené na …

Macov

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1367. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist