Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Mad

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1254. Pôvodne tu boli dve samostatné osady Malý a Veľký Mad. V 2.polovici 16.storočia sa zlúčili. Patrili miestnym zemepánom. Obec bola súčasťou obce Dolný Bar. V roku 1989 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Malé Dvorníky

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1138, ďalšia z roku 1252. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Medveďov

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavom brehu Dunaja južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1252. Patrila hradu Bratislava. Pred rokom 1609 ju spustošili a vyplienili Turci. V 17.storočí ju získali Héderváryovci a nejaký čas patrila do Komárňanskej župy. Od 18.storočia odtiaľto viedla poštová trať do Bratislavy a miesto starého brodu od …

Michal na Ostrove

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1337. Bola poddanskou obcou panstva Rohovce. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE …

Mierovo

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1252, Ďalšia zmienka z roku 1260. Patrila svätojurskému, neskôr eberhardskému panstvu ako poddanská obec. V rokoch 1938-1945 pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   …

Mohyly a mohylníky v okrese Dunajská Streda

JANÍKY. Mohyla. Národná kultúrna pamiatka Mohyla vyhlásená v roku 1966. Kertaljai foldek. Dve praveké kruhové mohyly pochádzajú z halštatu. Nachádza sa v časti Dolné Janíky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mohyla I.  Pochádza z obdobia čakanskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Nachádza sa za cintorínom. Mohyla II. Pochádza z obdobia kalendenberskej kultúry z halštatu, staršej doby železnej. Nachádza sa pri ceste medzi H …

Múzeá v okrese Dunajská Streda

ŽITNOOSTROVNÉ MÚZEUM. Dunajská Streda. Žitnoostrovné múzeum vzniklo 1.júla 1964 a sídli v Žltom kaštieli v Dunajskej Strede. Nadviazalo na tradície múzea, ktoré v roku 1927 založil v Šamoríne Antal Khin. V múzeu sú stále expozície etnografického a archeologického charakteru. Vedľa kaštieľa bola v roku 1986 otvorená výstavná sieň, kde sa ročne usporadúva 5-6 umeleckých výstav.   Expozície: Stála expozícia dnes pozostáva z  …

Ňárad

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží pri sútoku Dunaja a odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1468. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Nový Život

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Malého Dunaja severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Eliášovce, Tonkovce a Vojtechovce. Obce boli začiatkom 18.storočia vypálené kuruckými vojskami. V rokoch 1938-1945 boli pripojené k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠ …

Ohrady

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Klátovského ramena východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1138, ďalšia z roku 1252. V roku 1277 sa spomína v listine v súvislosti s venovaním bratislavskej kapitule. Od 17.storočia patrila ako poddanská pezinsko-svätojurskému panstvu Pálfiovcov a od 18.storočia dolnoňáraždskému pans …

TOPlist