Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Okoč

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1268. Patrila hradnému panstvu v Komárne. V 14.storočí časť obce patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, v 15.-16.storočí klariskám na Margitinom ostrove, v 19.storočí panstvu Číčov. V roku 1683 bola vyplienená poľskými vojskami. V rokoch 1938-1945 bola pr …

Oľdza

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1239. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Orechová Potôň

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1250. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1367. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   …

Padáň

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z rokov 1254-1255. Patrila hradu Bratislava, od konca 13.storočia rodine Padáňovcov. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turis …

Pamätné tabule v okrese Dunajská Streda

Nemáme žiadne informácie o pamätných tabuliach v okrese. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Dunajská Streda

BALOŇ. Pomník obetiam 1.svetovej vojny. V obci stojí pomník obetiam 1.svetovej vojny.   ČILIŽSKÁ RADVAŇ   DOLNÝ ŠTÁL 1   DOLNÝ ŠTÁL 2   HOLICE. Stĺp tržného práva. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický obecný stĺp tržného práva z 2.polovice 18.storočia stojí za kostolom na Hlavnej ulici v časti Kostolná Gala. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2011.   KĽÚČOVEC. Pomník obeti …

Pamiatkové územia v okrese Dunajská Streda

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Pataš

  POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1270. Patrila budínskym klariskám, od roku 1620 rôznym zemepánom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. V roku 1965 zasiahla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   …

Potônske Lúky

  POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na pravom brehu Malého Dunaja severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1246. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 2001 bola obec pod názvom Horná Potôň-Lúky miestnou časťou obce Horná Potôň. Nariadením 583/2001 sa osamostatnila a zmenila názov na Potônske Lúky.   HISTÓRIA O …

Povoda

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1333. Súčasná obec vznikla oddelením od obce Kútniky.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čenkesfa Lidér Tejed …

TOPlist